Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

Vi er i alt 7 fastleger: Frode Engtrø, Peter Jost, John Slettum, Mona Størseth, Torunn Telneset, Eli Valør.

Steinar Westin har fastlegepraksis ved legesenteret 1 dag/uke.

Vi har turnuslege tilknyttet legesenteret og 6. års medisinstudenter i allmennmedisinsk praksis.

Kontakt:

Du er velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker, men vi oppfordrer til bruk av sms fremfor telefon til bestilling av timer og fornyelse av resepter.  Viktig informasjon

18. mars 2014 kl. 11:08

Tid til rådighet ved legekonsultasjon

Tid til rådighet ved legekonsultasjon er 15 minutter. Det anbefales å ta opp en problemstilling per konsultasjon. Ved mer enn en problemstilling, som krever tid ut over de avsatte 15 minutter, må ny time bestilles. Vi vil tilstrebe at du får legetime samme dag som du ringer oss, dersom du ønsker det. 

 

 

30. januar 2014 kl. 15:34

Laboratoriet/blodprøvetakning

Vårt laboratorie har åpent mandag - torsdag: 

kl. 08.15 - 11.30

kl. 12.45 - 14.30

Fredag:

kl. 08.15 - 11.00 for prøver som skal sendes til St Olav eller annet eksternt laboratorie for analyse.

kl. 12.45 - 14.30, på fredag, tas kun prøver som kan analyseres lokalt hos oss, f.eks. CRP, urinstix, blodprosent og blodsukker.

Husk å trekke kølapp for blodprøvetaking.

30. januar 2014 kl. 15:27

Bussforbindelser til oss

Busser som stopper i Olav Tryggvasonsgate:

Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 36, 46, 54 og 55.

30. januar 2014 kl. 15:25

Urinprøver

Urinprøver skal leveres på sterile glass som fås kjøpt hos oss eller på apoteket. Husk å markere prøven med navn og fødselsdato.

Ved spørsmål om mulig urinveisinfeksjon og ved svangerskapskontroller skal urinprøven være morgenurin og midtstråle.

Ved spørsmål om klamydiainfeksjon skal urinprøven være fra første urinstråle.