Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

Vi er i alt 7 fastleger: Peter Jost, Kirsti Torevik Paasche, John Slettum, Mona Størseth, Torunn Telneset, Eli Valør.

Steinar Westin har fastlegepraksis ved legesenteret 1 dag/uke (onsdag).

Vi har turnuslege tilknyttet legesenteret og 6. års medisinstudenter i allmennmedisinsk praksis.

Kontakt:

Du er velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker, men vi oppfordrer til bruk av sms fremfor telefon til bestilling av timer og fornyelse av resepter.  Vennligst skriv kort på sms hva problemstillingen dreier seg om. Vennligst kun en problemstilling pr. legekonsultasjon.Viktig informasjon

9. mars 2016 kl. 10:37

Åpningstider påske 2016

Vi har åpent med redusert bemanning i påsken, alle dager utenom helligdager.

 

Mandag 21.mars kl. 8.15-15.00.

Tirsdag 22.mars kl.8.15-15.00.

Onsdag 23.mars kl. 8.15-11.30.

 

Stengt:

Skjærtorsdag

Langfredag

2.påskedag

28. mai 2015 kl. 11:53

Gravid? Første svangerskapskontroll

Første svangerskapskontroll kan bestilles til din fastlege når du er beregnet gravid i uke 12-13. Blodpøver for blodtype og antistoffkontroll kan ikke tas før tidligst uke 12.

Ved særlige bekymringer eller spørsmål omkring svangerskap i øvrig, er du velkommen på legetime før uke 12.

Fastsatte svangerskapskontroller ihht. retningslinjer for svangerskapsomsorgen er uke 12, 18 (ultralyd), 24, 28, 32, 36, 38, 40 og 41.

26. februar 2015 kl. 12:34

Stengt for lunsj

Legesenteret har lunsj mellom klokken 11.30-12.15. Laboratoriet og ekspedisjonen er i dette tidsrummet stengt.

26. februar 2015 kl. 12:32

Åpningstider telefon

Telefonen er åpen for kontakt med oss

kl. 08.15-11.30

kl. 12.30-14.30

Du kan hele døgnet bestille time og sende forespørsel om fornyelse av resept på faste medisiner (ikke A- eller B preparater) pr.sms.

26. februar 2015 kl. 12:22

Laboratoriet/legekonsultasjoner åpner/starter kl. 09.00 hver siste tirsdag i måneden

Møte på legesenteret kl. 08.00-09.00 hver siste tirsdag i måneden:

Siste tirsdag i måneden åpner dørene ved legesenteret kl.08 som normalt og vi er tilgjengelige på telefon/sms som normalt.

Laboratoriet åpner klokken 09.00, istedenfor klokken 08.15 og første legekonsultasjon er klokken 09.00, istedenfor klokken 08.30.

18. mars 2014 kl. 11:08

Tid til rådighet ved legekonsultasjon

Tid til rådighet ved legekonsultasjon er 15 minutter. Det anbefales å ta opp EN problemstilling per konsultasjon. Ved mer enn en problemstilling, som krever tid ut over de avsatte 15 minutter, må ny time bestilles. Vi vil tilstrebe at du får legetime samme dag som du ringer oss, dersom du ønsker det. 

 

 

30. januar 2014 kl. 15:34

Laboratoriet/blodprøvetakning

Vårt laboratorie har åpent mandag - torsdag: 

kl. 08.15 - 11.15

kl. 12.30 - 14.30

Fredag:

kl. 08.15 - 11.00 for prøver som skal sendes til St Olav eller annet eksternt laboratorie for analyse.

Mellom kl. 12.15 - 14.30, på fredager, tas kun prøver som kan analyseres lokalt hos oss, f.eks. CRP, urinstix, blodprosent og blodsukker.

Husk å trekke kølapp for blodprøvetaking.

30. januar 2014 kl. 15:27

Bussforbindelser til oss

Busser som stopper i Olav Tryggvasonsgate:

Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 36, 46, 54 og 55.

30. januar 2014 kl. 15:25

Urinprøver

Urinprøver skal leveres på sterile glass som fås kjøpt hos oss eller på apoteket. Husk å markere prøven med navn og fødselsdato.

Ved spørsmål om mulig urinveisinfeksjon og ved svangerskapskontroller skal urinprøven være morgenurin og midtstråle.

Ved spørsmål om klamydiainfeksjon skal urinprøven være fra første urinstråle.