Ansatte

Johanna Austgulen Westin

Fastlege

Permisjon fra 01092015

Anne Brunborg Lund

Fastlege

Spesialist i allmenmedisin

Helsestasjonslege

Per Arne Gjelsvik

Fastlege

Spesialist i allmenmedsin

Hege Liljedahl Steene

Fastlege

Jarle Høye

Fastlege

Spesialist i allmenmedsin

Hilde Fjorden

Fastlege

1 års utdanningspermisjon fra 1.mars 2015

Morten Overein Torp

Turnuslege

Turnuslege i perioden 01092015-28022016

Hilde Frostvoll

Bioingeniør

Anne Høsøien

Bioingeniør

Bente Skjervagen Berg

Helsesekretær

Jenni Valseth

Sykepleier

Lars Olav Mehl

Vikarlege

Vikar for fastlege Johanna Westin

Jorunn Melkild

Sykepleier

Helga Vehusheia Kvikne

Sykepleier

Avdelingsleder Røros Legesenter

Hanne Westberg

Medarbeider, audiograf

Ingrid Marie Løvnes Vedum

Vikarlege

Vikar for Hilde Fjorden

Liv Elin Langøien

Sykepleier