Ansatte

Johanna Austgulen Westin

Fastlege

Anne Brunborg Lund

Fastlege

Spesialist i allmenmedisin

Helsestasjonslege

Per Arne Gjelsvik

Fastlege

Spesialist i allmenmedsin

Hege Liljedahl Steene

Fastlege

Hilde Fjorden

Fastlege

1 års utdanningspermisjon fra 1.mars 2015

Jarle Høye

Fastlege

Spesialist i allmenmedsin

Mari Aas Gynnild

Turnuslege

Turnuslege i perioden 1.mars-31.august 2015

Hilde Frostvoll

Bioingeniør

Anne Høsøien

Bioingeniør

Bente Skjervagen Berg

Helsesekretær

Jenni Valseth

Sykepleier

Hanne Westberg

Medarbeider, audiograf

Nora Brodtkorb

Sykepleier

Vikar

Ingrid Marie Løvnes Vedum

Vikarlege

Vikar for Hilde Fjorden

Helga Vehusheia Kvikne

Sykepleier

Avdelingsleder Røros Legesenter

Jorunn Melkild

Sykepleier

Liv Elin Langøien

Sykepleier