Ansatte

Anne Høsøien

Bioingeniør

Anne Brunborg Lund

Fastlege

Spesialist i allmenmedisin

Helsestasjonslege

Bente Skjervagen Berg

Helsesekretær

Hanne Westberg

Medarbeider, audiograf

Hege Liljedahl Steene

Fastlege

Spesialist i allmenmedisin

Helga Vehusheia Kvikne

Sykepleier

Avdelingsleder Røros Legesenter

Hilde Fjorden

Fastlege

1 års utdanningspermisjon fra 1.mars 2015

Hilde Frostvoll

Bioingeniør

Jarle Høye

Fastlege

Spesialist i allmenmedsin

Jenni Valseth

Sykepleier

Jorunn Melkild

Sykepleier

Lars Olav Mehl

Fastlege

Liv Elin Langøien

Sykepleier

Morten Overein Torp

Turnuslege

Turnuslege i perioden 01092015-28022016

Per Arne Gjelsvik

Fastlege

Spesialist i allmenmedsin

Sigurd Arne Melbye

Turnuslege

Turnuslege i perioden 1/3-31/8 2016