Ansatte

Johanna Austgulen Westin

Fastlege

Anne Brunborg Lund

Fastlege

Spesialist i allmenmedisin

Helsestasjonslege

Per Arne Gjelsvik

Fastlege

Spesialist i allmenmedsin

Hege Liljedahl Steene

Fastlege

1 års utdanningspermisjon fra 1/3-2014

Hilde Fjorden

Fastlege

1 års utdanningspermisjon fra 1.mars 2015

Jarle Høye

Fastlege

Spesialist i allmenmedsin

Mari Aas Gynnild

Turnuslege

Turnuslege i perioden 1.mars-31.august 2015

Anne Høsøien

Bioingeniør

Hilde Frostvoll

Bioingeniør

Bente Skjervagen Berg

Helsesekretær

Jenni Valseth

Sykepleier

Svangerskapspermisjon fra mai 2014

Ingrid Bjørshol

Vikarlege

Nora Brodtkorb

Sykepleier

Vikar

Helga Vehusheia Kvikne

Sykepleier

Avdelingsleder Røros Legesenter

Hanne Westberg

Medarbeider, audiograf

Jorunn Melkild

Sykepleier

Ingrid Marie Løvnes Vedum

Vikarlege

Vikar for Hege Liljedahl Steene

Liv Elin Langøien

Sykepleier