Ansatte

Johanna Austgulen Westin

Fastlege

Anne Brunborg Lund

Fastlege

Spesialist i allmenmedisin

Helsestasjonslege

Per Arne Gjelsvik

Fastlege

Spesialist i allmenmedsin

Hege Liljedahl Steene

Fastlege

1 års utdanningspermisjon fra 1/3-2014

Hilde Fjorden

Fastlege

60% stilling 2014. Tilstede tirsdager, torsdager og fredager

Jarle Høye

Fastlege

Spesialist i allmenmedsin

Magnus Steien Sætereng

Turnuslege

Turnuslege i perioden 01/09-2014 til 28/02-2015

Hilde Frostvoll

Bioingeniør

Anne Høsøien

Bioingeniør

Bente Skjervagen Berg

Helsesekretær

Jenni Valseth

Sykepleier

Svangerskapspermisjon fra mai 2014

Hanne Westberg

Medarbeider, audiograf

Nora Brodtkorb

Sykepleier

Vikar

Ingrid Marie Løvnes Vedum

Vikarlege

Vikar for Hege Liljedahl Steene

Helga Vehusheia Kvikne

Sykepleier

Avdelingsleder Røros Legesenter

Jorunn Melkild

Sykepleier

Liv Elin Langøien

Sykepleier