Vilkår

Pris

Tjenesten koster kr 6 per melding du mottar fra legesenteret. Normalt vil du motta to meldinger for en time-/reseptbestilling. Meldinger vil bli fakturert din telefonregning fra kortnummer 2097.

Bruk

Tjenesten skal ikke brukes ved behov for øyeblikkelig hjelp


Personvernerklæring

Formål

Formålet med HelseRespons levert av WTW AS er å tilby en enkel og sikker måte å bestille time, resept og gjøre andre henvendelser til legekontor i Norge.

Sentrale lover og forskrifter

WTW AS følger Norm for informasjonssikkerhet helse- og omsorgstjenesten (Normen) . Dette er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket. Se normen.no for mer informasjon.

Ansvar

WTW AS opptrer som databehandler på vegne av de kunder som benytter tjenesten HelseRespons. Det betyr at hver enkelt kunde (legekontor) er behandlingsansvarlig, og forholdet mellom databehandler (WTW AS) og behandlingsansvarlig (kunden) er regulert i en egen avtale mellom hver enkelt kunde og WTW AS.

Dine rettigheter som bruker

Enhver som ber om det, har rett til innsyn i behandlingen av personopplysninger, ifølge personopplysningsloven § 18. Ønsker du dette må du kontakte behandlingsansvarlig som i dette tilfellet vil være legekontoret du har kontaktet ved å bruke tjenesten.

Ved behov for utvidet informasjon vedrørende personvernerklæringen, ta kontakt med WTW AS.