Informasjon vedrørende Hove Medical sin stans av integrasjon mellom System X og HelseRespons


Kjære kunde,

For oss er det svært viktig at alle kunder oppfatter HelseRespons som en sikker og robust kommunikasjonsløsning med pasienter. Kunder som bruker HelseRespons med integrasjon med SystemX har dessverre opplevd usikkerhet rundt dette og trusler om nedstenging av integrasjonen på svært kort varsel fra Hove Medical. Dette kunne potensielt ha vært virksomhetskritisk for legekontoret og truet pasientsikkerheten. Etter at Kongsberg og Eiker Tingrett besluttet midlertidig forføyning til 31.12.2018, har vi registrert at Hove Medical nå har utsatt nedstengningen inntil videre. (Les mer her)
HelseRespons har ingen intensjon om å stenge integrasjonen for våre kunder, så skulle noe oppstå med deres integrasjon i denne perioden må Hove Medical kontaktes.

Vi jobber med en løsning som vil få HelseRespons til å bli et enda tryggere og mer robust produkt for fremtidens kommunikasjon mellom legekontor og pasienter. Vi oppfordrer samtidig legekontoret til å være forsiktig ved inngåelse av avtaler med lang bindingstid og usikker tilgang til egne data.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt.
Vi informerer fortløpende om saken.


Bakgrunn

Vi ble mandag 20/8, helt uten forvarsel, kjent med at Hove Medical Systems har sendt ut informasjon til sine kunder om at de vil stenge ned integrasjonen med HelseRespons natt til torsdag 23/8.Hove Medical Systems, som eies av PasientSky, må ta det hele og fulle ansvaret for de konsekvensene våre felles kunder og deres pasienter rammes av.

Vi har hatt et godt og langvarig samarbeid med SystemX siden 2005. Integrasjon med HelseRespons var et positivt bidrag ved valg av SystemX som journalsystem. HelseRespons er et viktig verktøy for legekontor og pasienter for å gi god pasientdialog, og vil fortsette å være det i framtiden.

Samarbeidsavtalen med SystemX ble sagt opp 30. april 2018 da dette var en gammel og utdatert avtale i forhold til nye krav. Vår felles intensjon har hele tiden vært at samarbeidsavtalen med SystemX skulle fornyes og forlenges i en mer moderne og tidsriktig form i løpet av forhandlingsperioden på 3 mnd.

Den 9. mai 2018 ble det kjent i en pressemelding at SystemX var kjøpt av vår konkurrent Pasientsky/Melin-systemet, men SystemX har likevel gitt inntrykk av at de ønsket å komme i mål med en ny avtale. Vi er derfor svært overrasket over at de uten forvarsel velger å stenge ned en sentral del av SystemX EPJ og lar kunder og pasienter bli skadelidende.

For å ta vare på våre kunder og pasientene har det aldri vært et alternativ for oss å stenge ned vår integrasjon mellom HelseRespons og SystemX, dette er noe SystemX/Pasientsky/Melin-systemet har valgt å gjøre for å tvinge kunder over på egen løsning fra Pasientsky. Vi beklager selvsagt situasjonen som har oppstått, og vil gjøre vårt ytterste for at våre kunder som bruker SystemX skal få en rask og smidig overgang til frittstående og uavhengig versjon av HelseRespons.


Hva betyr dette for deg som kunde

HelseRespons fungerer uavhengig av integrasjon. Som kunde har du automatisk tilgang til vår webløsning på www.helserespons.no. Her kan man ta imot og behandle henvendelser fra pasienter, både timebestillinger, reseptforespørsler og generelle henvendelser. Man kan også sende PasientPost. Les mer om vår frittstående løsning her.


Innlogging uten buypass

Logg inn med buypass her. Om du ikke har vært inne i vår webløsning tidligere vil brukerkonto automatisk opprettes.


Innlogging med buypass

Det er mulig å opprette personlig bruker for ansatte på legekontoret som ikke har buypass. Dette gjøres ved at en som er logget inn med buypass går til fanen “Medarbeidere” og trykker “Legg til ny bruker”. Personer som er lagt til på denne måten kan logge inn med brukernavn og passord her.


For spørsmål kan vi kontaktes på telefon 73532097 eller epost kundeservice@wtw.no.