• Det søkes om:
  Opplysninger om kvinnen
  [Maks 10Mb]
 • Tidligere prevensjon
  Tidligere graviditeter
 • Tidligere og nåværende sykdom
 • Menstruasjonssyklus
  info
  info
  Allergier
 • Faste medisiner
  Livsstilsfaktorer
 • Informasjon om partner
  Partner: Involvering i tidligere graviditeter
  (Maks 10Mb)
 • Partner: Tidligere og nåværende sykdom
 • Partner: Allergier
  Partner: Livsstilsfaktorer
 • Partner: Faste medisiner
 • Tidligere utredninger
  Fastlege
  Kvinnens fastlege
  Partner: Fastlege
 • Undersøkelse
  Hvordan ble du/dere oppmerksom på tilbudet ved Medicus?
  Hvorfor valgte du/dere å søke utredning / behandling hos nettopp oss?
 • Se igjennom opplysningene du/dere har oppgitt og bekreft at disse er korrekte. For å sende inn skjemaet, trykk "fullfør" i bunnen av siden
  Tidligere prevensjon

  Ingen

  P-piller []

  Hormonspiral []

  Kopperspiral []

  P-sprøyte []

  Annet []

  Tidligere graviditeter

  Graviditeter til sammen:

  Graviditeter med nåværende partner eller donor:

  Antall barn til sammen:

  Antall barn med nåværende partner eller donor:

  Årstall for siste fødsel:

  Tidligere og nåværende sykdom

  Ingen

  Røde hunder ()

  Klamydiainfeksjon ()

  Egglederbetennelse ()

  Endometriose ()

  Diabetes (sukkersyke) ()

  Epilepsi ()

  Lavt/høyt stoffskifte ()

  Nyresykdom ()

  Leversykdom ()

  Hepatitt B/C/HIV ()

  Annen operasjon i magen ()

  Operert for graviditet utenfor livmoren ()

  Blodpropp ()

  Andre relevante sykdommer:

  Menstruasjonssyklus

  Alder ved første menstruasjon:

  Sykluslengde:

  Varighet:

  Kommentar:

  Allergier

  Ingen allergier

  Medisiner som du er allergisk mot:

  Andre allergier:

  Faste medisiner

  Ingen faste medisiner

  Antiepileptika (, )

  Antidiabetika (, )

  Levaxin (, )

  Antiallergika (, )

  Andre medisiner: (, )

  Livsstilsfaktorer

  Røyking: Nei

  Røyking: Antall sigaretter per uke:

  Alkohol: Nei

  Alkohol: Antall enheter per uke:

  Tidligere utredninger

  Ingen

  Kvinnen er tidligere utredet ved annen lege / klinikk: hos

  Kvinnens fastlege
  Partner: Tidligere og nåværende sykdom

  Klamydiainfeksjon ()

  Prostatitt (prostatainfeksjon) ()

  Diabetes (sukkersyke) ()

  Cystisk Fibrose ()

  Epilepsi ()

  Testikkelretensjon (operert ned testikler) ()

  Lavt/høyt stoffskifte ()

  Ryggmargskade ()

  Nyresykdom ()

  Hepatitt B/C/HIV ()

  Leversykdom ()

  Lyskebrokk ()

  Andre relevante sykdommer:

  Partner: Allergier

  Ingen allergier

  Medisiner som du er allergisk mot:

  Andre allergier:

  Partner: Livsstilsfaktorer

  Røyking: Nei

  Røyking: Antall sigaretter per uke:

  Alkohol: Nei

  Alkohol: Antall enheter per uke:

  Partner: Faste medisiner

  Ingen faste medisiner

  Antiepileptika (, )

  Antidiabetika (, )

  Levaxin (, )

  Antiallergika (, )

  Andre medisiner (, )

  Partner: Tidligere utredninger

  Ingen

  Partner er tidligere utredet ved annen lege / klinikk: hos

  Partner: Fastlege
  Bekreft:
Problemer med utfylling av skjema? Send oss en e-post!
Du kan eventuelt laste ned papirutgaven av skjemaet her og sende oss per post: Pasientopplysningsskjema (pdf)