Reseptfornyelse for pasienter hos Bjerkreim Legekontor

Her kan du fornye dine resepter.

Du vil få svar på SMS.

Denne tjenesten er et tilbud til deg fra HelseRespons, og er valgfri for deg som pasient å benytte deg av. Du har også mulighet til å kontakte legekontoret på telefon eller ved personlig oppmøte.

+47Antall tegn igjen: 200

(Klikk Neste-knappen og du vil straks motta en PIN-kode på din mobiltelefon)