Forundersøkelse og behandling i
Oslo eller Tromsø

Dataene overføres kryptert med SSL og lagres innenfor Helsenettet


Bestill ny time
Avbestill / vis min time