Merk at du må allerede være pasient ved legekontoret for å bruke tjenesten.

AKUTT -TIME ( time i dag).

For nyoppståtte medisinske problemstillinger som infeksjon, smerte, behov for sykemelding, akutte legeerklæringer.

Dette er en kort time ( 5-10 min) KUN for den aktuelle problemstillingen. Du blir tatt imot av dagens akuttlege.

Vennligst respekter at en slik time ikke er beregnet på oppfølging og rutineundersøkelser.

NB! Ring 113 hvis situasjonen krever øyeblikkelig hjelp

VANLIG TIME:

Velg time hos din fastlege eller hos lege i spesialisering, Karoline Tyberø.
Denne legen vil ofte ha kortere ventetid. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det koster 6 kr per bestilling.


Bestill ny time
Avbestill / vis min time