Merk at du må allerede være pasient ved legekontoret for å bruke tjenesten.

VIKARLEGE FRA 01.09.18

Fra september og ut året vil Karin Kolskog være vikarlege for Erik Jesman Pedersen og Lis Verner Hansen.

Karin Kolskog vil være vikar for Erik Jesman Pedersen i september og november, og for Lis Verner Hansen i oktober og desember. Se ellers legenes timebøker for tilgjengelighet og timebestilling.

AKUTT -TIME ( time i dag).

For nyoppståtte medisinske problemstillinger som infeksjon, smerte, behov for sykemelding, akutte legeerklæringer.

Dette er en kort time ( 5-10 min) KUN for den aktuelle problemstillingen. Du blir tatt imot av dagens akuttlege.

Vennligst respekter at en slik time ikke er beregnet på oppfølging og rutineundersøkelser.

NB! Ring 113 hvis situasjonen krever øyeblikkelig hjelp

VANLIG TIME:

Velg time hos din fastlege eller hos lege i spesialisering, Karoline Tyberø.
Denne legen vil ofte ha kortere ventetid. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det koster 6 kr per bestilling.


Bestill ny time
Avbestill / vis min time