Timebestilling

Velg en av tjenestene under

OBS! Du kan kun bestille time hos din egen fastlege, turnuslegen eller laboratoriet. 

Det er fint om du skriv kva du vil ta opp på timen. I hovudsak er det tid til berre èi problemstilling pr time. 

NB: Ved bestilling av time direkte på nett får du IKKJE sms påminning dagen før time. 

-Ved laboratorietime skal alle blodprøver være bestilt av eller avtalt med lege på førehand, eller ein må ha rekvisisjon frå sjukehuslege. 

Denne tjenesten koster kr 6 per innsending.


Bestill ny time
Avbestill / vis min time