Ansatte


IMAD HAMADEH

Fastlege, Spesialist i allmenn medisin

Kontordager: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag

NIKLAS AMDAL

Fastlege, ALIS (Allmennlege i Spesialisering)

Kontordager: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag

ELLEN CHRISTENSE DUE

LIS 1/ turnuslege

Kontordager: Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag

MAY FISKVIK

Helsesekretær

TOVE KARIN RØSSING

Helsesekretær