Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Resepter

1. april 2020

Resepter bør bestilles i god tid, minimum dagen før man trenger de. Dette fordi det er ønskelig at fastlegen skriver resepter. 

Ulike timer

1. april 2020

Ål legekontor tilbyr ulike pasienttimer. Foreløpig er det kun oppmøtetimer som kan bestilles direkte på Helserespons. 

O = Oppmøtetime. Dette er en legetime der du møter på legekontoret. Vanlig konsultasjonstakst. Kan bestilles online.

E = E-konsultasjon. Det vil si at fastlegen ringer deg på det tidspunktet du har fått e-konsultasjon. Det kan bli forsinkelser. Du kan ringe legekontoret og bestille e-konsultasjon eller sende en sms der det står at du ønsker e-konsultasjon innen x antall dager. Vanlig konsultasjonstakst.

V = Videokonsultasjon. Videokonsultasjon med fastlege. Du får en sms når fastlegen er klar til å ringe deg. Trykk på linken. Det kan være forsinkelser. Du kan ringe legekontoret og bestille videokonsultasjon eller sende en sms der det står at  du ønsker videokonsultasjon innen x antall dager. Vanlig konsultasjonstakst.

Telefontime med fastlege. Dersom korte spørsmål som ikke innebærer rådgivning, henvisning eller større ting kan du be om en telefontime med fastlege.