Ål legekontor tilbyr ulike pasienttimer. Foreløpig er det kun oppmøtetimer som kan bestilles direkte på Helserespons. 

O = Oppmøtetime. Dette er en legetime der du møter på legekontoret. Vanlig konsultasjonstakst. Kan bestilles online.

E = E-konsultasjon. Det vil si at fastlegen ringer deg på det tidspunktet du har fått e-konsultasjon. Det kan bli forsinkelser. Du kan ringe legekontoret og bestille e-konsultasjon eller sende en sms der det står at du ønsker e-konsultasjon innen x antall dager. Vanlig konsultasjonstakst.

V = Videokonsultasjon. Videokonsultasjon med fastlege. Du får en sms når fastlegen er klar til å ringe deg. Trykk på linken. Det kan være forsinkelser. Du kan ringe legekontoret og bestille videokonsultasjon eller sende en sms der det står at  du ønsker videokonsultasjon innen x antall dager. Vanlig konsultasjonstakst.

Telefontime med fastlege. Dersom korte spørsmål som ikke innebærer rådgivning, henvisning eller større ting kan du be om en telefontime med fastlege.