Fra 1. mars 2020 vil fastlege dr. Bang ha åpent legekontor som tidligere med 3 dager i uken på Nes legekontor og i tillegg 1 dag i uken på Hallingby legekontor. Endringen er en følge av kommunens satsning på en stabil, trygg og tilgjengelig fastlegeordning, sammen med behov for justeringer i drift av fastlegekontoret på Nes etter at Sør-Aurdal kommune fra 1. jan. 2020 har sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike Kommune. Legekontoret vil ha uendret åpningsdager og vil uendret være tilgjengelig for pasienter , som har dr. Bang som fastlege uansett bokommune. Det vil fremover være 2 fastleger på Hallingby legekontor. Dr. Bang vil ha åpent hver fredag for sine listepasienter og Dr. Steffensrud vil uendret drive sin prakis i samme lokaler.