Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vi tilbyr nå videokonsultasjoner (se egen fane).

Vi gjør oppmerksom på at det tilløper vanlig egenandel på disse. 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre om konsultajoner til videokonsultasjoner dersom smittebildet i samfunnet gjør at dette er mest hensiktsmessig. 

PASIENTER MED LUFTVEISSYMPTOMER ELLER PASIENTER SOM ER I KARANTENE HAR IKKE ADGANG TIL Å MØTE DIREKTE I VÅRE LOKALER.  TA KONTAKT PER TELEFON/SMS OG VI VIL HJELPE DEG. VURDERING VIL SKJE OVER VIDEOKONSULTASJON. DERSOM DET ER BEHOV FOR VIDERE UNDERSØKELSER VIL DU BLI HENVIST TIL LUFTVEISLEGEVAKTA SOM ER LOKALISERT VED BODØ LEGEVAKT.

AKUTT HJELP 

Hvis du har behov for akutt medisinsk hjelp ring oss på tlf 75530666.

Ved akutt fare for liv og helse ring 113

Ved behov for medisinsk hjelp utenfor våre åpningstider ring legevakten på tlf 116 117 Aktuelt

Viktig nytt

22. mars 2020

FERIEOVERSIKT

Dr Breckan har ferie uke 29-32

Dr Hennø har ferie uke 30-33

Dr Loe har ferie uke 29-32

Dr Snefjellå har ferie uke 26-29

Dr Andreassen har ferie uke 29-32

Dr Svorkmo-Stemland har ferie uke26-28, samt uke 33.

 

Legene dekker opp for hverandre dersom det er problemstillinger som ikke kan vente.