Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

ANDENES fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

ANDENES 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Nyttig informasjon


Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.

 

FASTLEGEORDNING:

med mindre du har reservert deg, står du på en fastlegeliste. Selv om den listen kun betjenes av en vikarlege, og du har fått brev om at du ikke har fastlege, vil det være vikaren tilknyttet denne listen du skal forholde deg til, og som du vil få time hos. Hvilken liste du står på, og hvem som betjener den finner du her. Denne oppdateres den 1. i hver måned, og helsepersonell på kontoret kan se hvilken liste du er på. Du kan fritt endre liste, mer informasjon om det her.

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på Helsenorge .

Nå kan du også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.

Et fastlegebytte er gyldig fra første dagen i måneden etter. For mere informasjon vedrørende fastlegeordningen, samt informasjon om overføring av journal ved bytte av legekontor, se Helsenorge.

 

FRIKORT: Vi får ikke automatisk inn at du har fått frikort, dette har du selv ansvar for å informere lege/helsepersonell om ved time. Les mer om frikort her.

 

BLODPRØVER som skal sendes må tas innen kl.14.00. Dette for at prøvene skal klargjøres og pakkes før videre postgang.

 

URINPRØVER tas kun imot på uringlass, og godt merket med navn og fødselsdato. Dette er kvalitetssikring.

 

FYSIOTERAPI:

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.

Les mer om dette her.

 

PASIENTREISER:

Pasientreiser er ansvarlig for transport, og det er deres retningslinjer legekontorene forholder seg til.

Det er opp til din fastlege å vurdere om du har medisinske grunner til å få innvilget rekvisisjon enten til legekontor eller sykehus, dette gjelder både vanlig taxi samt pasientreisebuss.

Med mindre du kommer inn under dette kriteriet, vil du måtte sørge for reisen selv, enten via rutebuss eller bil. Som hovedregel får du dekket utgifter til din pasientreise med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.

For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Reisen må også koste mer enn billett til lokal minstetakst med rutegående transport. Du kan søke om å få dekket utgifter til kortere reiser, hvis din behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessige årsaker

Se mer utfyllende informasjon vedrørende pasientreiser her.