Viktig informasjon om Koronaviruset

Blodprøve


Blodprøve

Blodprøve er en liten mengde blod som tappes, oftest fra en blodvene, for å undersøke eventuelle forandringer i blodets innhold som kan ha betydning for diagnose, prognose og kontroll på behandling. Venøse blodprøver tas fortrinnsvis mandag, tirsdag og torsdag formiddag.

  • Voksne: Prøven tas vanligvis fra en blodåre/vene i albuebøyen (venøs prøvetaking), men noen ganger kan det være nødvendig å stikke i fingertupp (kapillær prøvetaking).
  • Barn: På store barn tas som regel prøven fra en vene, men enkelte ganger kan det være nødvendig å stikke i fingeren. På små barn vurderes fingerstikk først, men hvis vi trenger mer blod til analysene, må man stikke i en vene, oftest på armen. Vi anbefaler å bruke lokalbedøvende krem eller plaster (Emla plaster/krem) i forkant av blodprøvetakingen. Emla plaster/krem fås på apoteket, og påføres området omkring bøyefuren i albuen 1-2 timer før blodprøven tas (fungerer ikke ved finger/hæl-stikk).
  • Spedbarn/små barn: Fingerstikk kan benyttes på barn over 3 mnd. hvis vekten er over 4000 gram, og de har utviklet tykke nok "fingerputer".

Prøven tas vanligvis fra en blodåre/vene i albuebøyen (venøs prøvetaking), men noen ganger kan det være nødvendig å stikke i fingertupp (kapillær prøvetaking).

Hvorfor gjennomføres den

Ved de fleste sykdommer vil blodet, som gjennomstrømmer alle kroppens organer og vev, vise en rekke forandringer. Dette gjelder blodcellenes antall og utseende og/eller konsentrasjonen av en lang rekke ulike biokjemiske stoffer. Med en enkel analyse kan vi få et godt "speil" på hva som skjer i kroppen. Det er legen som har anledning til å bestille blodprøve(r). Som pasient har du rett til å få vite hvilke prøver som tas. Hvorfor prøvene tas kan best besvares av din lege.

Før jeg kommer

Hvordan kan jeg forberede meg

Mange forhold kan påvirke prøvesvaret. Det er derfor viktig å følge beskjeder man får av lege/sykepleier. Faktorer som kan påvirke prøvesvaret er for eksempel:

Kroppsstilling: Når man er oppegående, vil blodet være mer konsentrert enn når man sitter eller ligger. Det er derfor en fordel om du kommer i god tid til prøvetaking slik at du rekker å sitte ca. 15 minutter før prøvetakingen finner sted.

Mat og drikke, inkl. kaffe og te: Du kan f.eks. få beskjed om at prøvene skal tas fastende. Faste vil si at man ikke skal spise eller drikke noe annet enn litt vann de siste åtte timene før prøvetakingen. Også røyking og iherdig tygging av tyggegummi eller pastiller, samt større mengder vann, kan påvirke en rekke analyseresultater.  Dersom du ikke har fått beskjed om å faste, kan du spise en lett frokost.

Ta medisiner som vanlig dersom du ikke har fått andre instruksjoner: Ved terapikontroll av medikamenter tas blodprøven fortrinnsvis rett før neste dose, men unntak finnes. Legen gir beskjed om dette.

Stress: Fysisk aktivitet utover vanlig gange de siste minutter og timer før prøvetakingen bør unngås, likeledes hard trening og hardt kroppsarbeid i dagene før prøvetaking.

Rekvisisjoner: Hvis du har fått rekvisisjon(er) fra legen/avdelingen må du ta disse med til prøvetaking.

På legesenteret

Hvordan foregår undersøkelsen

Prøvetaker vil spørre om navn og 11-sifret fødselsnummer for å sikre riktig identitet ved merking av prøvene. Prøvetaker har god trening i å ta blodprøver og skal sørge for at prøvene tas på en skånsom, effektiv og korrekt måte.

Når en blodprøve tas venøst, stikkes en fin nål inn i en blodåre som ligger rett under huden, ofte på innsiden av albuen. For at blodåren skal være lett å treffe, strammes et bånd på overarmen, og blodåren blir da stående litt utspent og er lettere å se.

Blod tappes i vakuumrør som trekker ut det blodet som er nødvendig, ofte i flere rør. Korkene på rørene har forskjellige farger. Hver farge viser hva slags stoff røret er tilsatt for å forhindre at blodet størkner. Vanligvis tapper vi 1-5 rør med blod, avhengig av hvor mange analyser legen din vil at vi skal gjøre.

Gjør det vondt

I de fleste tilfeller er prøvetakingen uproblematisk. Det kan være litt ubehagelig når en stikker gjennom huden, men det går fort over.

Noen kan bli uvel under prøvetakingen. Hvis du vet at dette kan gjelde deg, skal du informere prøvetakeren, slik at forholdsregler kan tas.

Vi anbefaler å bruke lokalbedøvende krem eller plaster (Emla plaster/krem) i forkant av blodprøvetakingen, særlig hvis barnet er engstelig. Emla plaster/krem fås på apoteket, og påføres området omkring bøyefuren i albuen 1-2 timer før blodprøven tas (fungerer ikke ved finger/hæl-stikk).

Hvor lenge varer undersøkelsen

Selve blodprøvetakingen tar vanligvis noen få minutter. Det er anbefalt at man sitter i ro ca 15 minutter før prøvetaking.

Vi forsøker å gi alle en egen tid for blodprøvetaking, men det kan likevel bli noe ventetid. Enkelte pasienter må gå foran køen pga av medisinske årsaker. Vanligvis skal ikke ventetiden bli mer enn en halv time.

Glukosebelastninger og andre belastningsprøver foregår i løpet av et par timer ved at det tas flere blodprøver i løpet av denne tiden.  

Hva skjer etterpå

Etter at blodprøven er tatt må man trykke litt på stikkstedet med en bomullsdott, slik at det ikke blir blødninger.

Enkelte ganger tas blodprøven fra en blodarterie, som oftest på håndleddet. Etter slik prøvetaking er det veldig viktig å klemme hardt og lenge på stikkstedet for å hindre blødninger.

Når får jeg resultatet

Svar på blodprøvene vil rapporteres til lege. Det er ulikt hvor lang tid det tar å analysere blodprøvene. Noen prøvesvar vil være ferdig etter noen minutter, andre etter få timer, senere samme dag eller neste dag. Enkelte prøvesvar kan det ta dager før svarene foreligger.

Det er legen som informerer om prøvesvar, og vanligvis vil du kun høre noe fra legen dersom han ser at det er blodprøvesvar som krever oppfølging. Laboratoriet har dessverre vanligvis ikke anledning til å formidle prøvesvar til deg.

Åpningstider

Mandag - torsdag: 08:30 - 15:00
Fredag: 08:30 - 14:00
Se forøvrig under punktet "aktuelt" for informasjon om åpningstider og tilgjengelighet i forbindelse med jul, påske, sommerferie m.v.

Adresse

Åros Legesenter AS
Hurumveien 49A
3474 Åros
Vis kart

Kontakt oss

Åros Legesenter AS
E-postadresse for våre leverandører og administrative henvendelser, se under. HENVENDELSER PER E-POST MED PASIENTRELATERT INFORMASJON, TIMEBESTILLINGER OG LIGNENDE VIL IKKE BLI BESVART. Slike henvendelser skjer ved å trykke på knappen "andre henvendelser" øverst på siden.

post@aroslegesenter.com


Sentralbord: 31 28 81 64
Hastenummer: 31 28 96 72
For helsepersonell: 31 28 96 72