Dr. Garstad går ut i permisjon fra Mandag 21.09.2020 tom Fredag 05.02.2021.

Vikar Andreas Wold vil overta pasientlisten i permisjonstiden.