Ole Petter Hjelle har tatt permisjon i 2020. Christine Gyllensten er vikar for Dr.Hjelle.