Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Åsnes Legesenter

Ved Åsnes legesenter er vi 9 fastleger og 1 turnuslege, 9 fast ansatte helsesekretærer og 1 fagsykepleier

Fra 27.01.2020 ble legesenteret kommunalt

Spesialister i allmennmedisin:  Dr. Laila Høiås Herlyng (Utdanningsermisjon 010423 - 310823), Dr. Trine-Lise Fredriksen, Dr. Martin Chapman, Dr. Jorun Slettli, Dr. Ingeborg Schjelderup-Høye. 

Dr. Ayad Heidari, Dr. Pojan Dehnavi, Dr. Emilie Nygård Woll, Dr. Bo Jensen

Vikarleger på ledige hjemmler 

Nye turnusleger kommer 1. mars og 1. september hvert år.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Legenes praksisdager:

(Dr.Herlyng) Dr. Khalessi       Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag.

Dr. Slettli                             Kommuneoverlege

(Dr.Fredriksen) Vikarlege       Mandag, tirsdag, onsdag, fredag

Dr. Chapman                        Mandag, onsdag, torsdag

Dr. Woll                                Mandag, onsdag, fredag.

Dr. Heidari                            Mandag,tirsdag,onsdag,torsdag og fredag

                                           (jobber 8-12)

Dr. Dehnavi                           Mandag, tirsdag, torsdag, fredag

Dr. Ahmed                            Mandag, tirsdag, onsdag, fredag

Dr. Jensen                             Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Dr. Schjelderup-Høye             Mandag, torsdag, fredag

E-resept

Vi bruker e-resept. For nærmere informasjon se www.eresept.noAktuelt

Sommerferie 2023

9. mai 2023

Husk å fornye resepter i god tid før sommerferien. 

 

Vaksineanbefaling for våren 2023 Covid

28. mars 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med en oppfriskningsdose våren 2023:

• Aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.

En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

Det bør ha gått 6 måneder siden forrige dose.

 

Onsdag 29 mars 16.00-18.00 Drop In Åsnes Legesenter

Onsdag 19 april 16.00-18.00 Drop In Åsnes Legesenter

Fredag 31 mars 09.00-11.00 Timebestilling Åsnes Helsestasjon

tlf 62956770

Vaksinen tilbys foreløpig gratis

Lege erklæring til videregående skole

19. september 2022

Behov for legeerklæring skal normalt utstedes først ;
• Dersom det er 4. dagen med fravær fra skolen grunnet sykdom (påfølgende skoledager)
Eller:
• Dersom elev har fått melding fra skolen om at han/hun nærmer seg grensa for 10 % fråvær i et fag.
Ved alt annet fravær grunnet ukomplisert sjukdom, skal elever normalt benytte egenmelding. Det meste går over innen 3 dager.

Ved kroniske sykdommer eller langvarige plager, inkludert psykisk sykdom, vil vi oppfordre til å ta kontakt med fastlege eller helsesykepleier på skolen. Disse plagene faller utafor reglene nevnt over.

Dersom en elev faller innenfor gruppene over og ønsker attest, ber vi om at legekontoret blir kontaktet for avtale. Attest for fravær koster tilsvarende e-konsultasjon/konsultasjon i normaltariffen( rundt 200 kr)