Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Covid vaksinering

14. mars 2023

Ring Åsnes Helsestasjon 62956770 for timebestilling 

Vaksinering Covid 2023

27. desember 2022

Drop In på Åsnes Helsestasjon fredager kl. 11.00 - 13.00

Vaksinering 2022

19. oktober 2022

Vaksineringen er lagt opp slik den kommende tiden:

* Våler uke 43, torsdag kl. 16.00. – 18.00. Ved brakka utenfor tidligere Vålbyen skole. Koronavaksinering.

* Åsnes uke 40, onsdag 16.00 – 18.00. Ved Åsnes legesenter. Koronavaksinering.

* Åsnes uke 42 og 44 onsdag 16.00 – 19.00. Ved Åsnes legesenter. Korona- og influensavaksinering.

I Åsnes vil innbyggerne kunne få tilbud om influensavaksinen i tidspunktene for vaksinering i uke 42 og 44. Begge vaksiner kan settes samme dag, eller med 7 dagers intervall.

Koronavaksinen er gratis. Influensavaksinen vil det kreves betaling for.

I Våler vil influensavaksinering foregå andre dager. Det kommer egen informasjon om dette på Våler kommunes nettsted.

Tilbudet om koronavaksine vil kunne benyttes på tvers av kommunene i de oppsatte tidspunkt. Det betyr at Åsnes-innbyggere kan få koronavaksine i Våler og at Våler-innbyggere kan få koronavaksine i Åsnes.

Slik er det ikke for influensavaksinen.

Influensavaksineringen som skjer i Åsnes er for innbyggere i Åsnes.

Influensavaksineringen som skjer i Våler er for innbyggere i Våler.

 

Lege erklæring til videregående skole

19. september 2022

Behov for legeerklæring skal normalt utstedes først ;
• Dersom det er 4. dagen med fravær fra skolen grunnet sykdom (påfølgende skoledager)
Eller:
• Dersom elev har fått melding fra skolen om at han/hun nærmer seg grensa for 10 % fråvær i et fag.
Ved alt annet fravær grunnet ukomplisert sjukdom, skal elever normalt benytte egenmelding. Det meste går over innen 3 dager.

Ved kroniske sykdommer eller langvarige plager, inkludert psykisk sykdom, vil vi oppfordre til å ta kontakt med fastlege eller helsesykepleier på skolen. Disse plagene faller utafor reglene nevnt over.

Dersom en elev faller innenfor gruppene over og ønsker attest, ber vi om at legekontoret blir kontaktet for avtale. Attest for fravær koster tilsvarende e-konsultasjon/konsultasjon i normaltariffen( rundt 200 kr)

 

Oppfriskningsdose nr 2 til 65+ og risikogrupper mellom 18 og 65 år

23. august 2022

Covid-vaksinering på Åsnes Legesenter Onsdager 16.00-18.00

fra og med 24 august og ut september. DROP-IN

Sommerferie 2022

1. juni 2022

Dr Fredriksen uke 26-27-28-32

Dr Chapman uke 27-28-29-30-31

Dr Heidari uke 25-26-32-33-35

Dr Slettli uke 29-30-31-32

Dr Dehnavi uke 27-28-29

Dr Herlyng uke 25-26-27-28-30-33

Husk å ordne resepter i god tid før sommerferie

Timekapasitet april-mai 2022

8. februar 2022

På grunn av sykdom blant ansatte kan legetime måtte bli flyttet på kort varsel en periode fremover.

VAKSINERING COVID-19

27. oktober 2020

Vaksinering mot Covid-19 

Drop-in på Familiens Hus (Helsestasjon) Fredager kl 09.00 - 11.00

E-KONSULTASJONER

15. mars 2020

Kommuneoverlegene i Åsnes oppfordrer pasienter tilhørende Åsnes legesenter å benytte seg av E-konsultasjoner og E-kontakter der det er mulig. Dette for å redusere smittefare og press på telefonen.

Dette er tilgjengelig via helsenorge.no. Man må opprette dialog med fastlege for å kunne benytte tjenesten.

Pasientene har kun tilgang til den fastlegen de står registrert på.

Hvis ting haster, må man ringe legekontoret. 

Følgende leger har mulighet for E-konsultasjon/E-kontakt:

Dr. Fredriksen

Dr. Chapman

Dr. Slettli

Dr. Herlyng

Dr. Heidari 

Vikarleger har desverre ikke tilgang i nåværende system.