Korona-telefon: 97 999 600

Lyngdal kommune har nå etablert en egen publikumstelefon for spørsmål rundt korona-epidemien.
 
Du kan ringe 97 999 600 hverdager fra kl. 8 til 15.30. Den er også åpen lørdag 14.mars og søndag 15.mars kl 8-15.30.
 
 
Ved øvrige spørsmål ring legekontoret 38 28 15 00.