Vi har flyttet til nye lokaler i Russervegen 5A, ved ambulansen, helsestasjonen og Oppdal stadion. 

 

Alle henvendelser som gjelder undersøkelser av korona/covid19 eller luftveissymptomer skal rettes til Oppdal kommunes koronatelefon: 

90 08 13 63 el. 90 08 25 19 el. 90 08 47 27

Koronasenteret holder til i våre gamle lokaler. 

 

Vi ønsker å begrense smitterisiko og vil derfor ta så mange konsultasjon vi kan per telefon eller video. Har du allerede en avtale vil du bli kontaktet.  

Alle som skal møte opp på legesenteret ha en avtale om dette. Unngå ledsager hvis mulig. 

Ingen med luftveissymptomer, hoste, feber, sår hals eller tungpust skal inn på legesenteret. 

For å kunne gi best mulig tilbud til alle har vi begrenset telefonåpningstider og åpner telefonen kl 9. 

Det er begrenset med kapasitet og det vil kunne medføre med annen lege ved senteret enn fastlege.