Tilsette


Bilde av Ann Kristin Fagerbakke

Ann Kristin Fagerbakke

Bioingeniør / Vaksinekoordinator

Ann Kristin er utdannet bioingeniør siden 1994, og har lang erfaring fra sykehus og kvalitetskontroll. Ho byrja å jobba hos oss i 2020 og har også en mellombelsstilling som vaksinekoordinator.

Bilde av Annelin Haukeland

Annelin Haukeland

Fastlege

Dr. Haukeland blei godkjent lege i 2017, og byrja jobba hos oss i 2021. Ho har erfaring frå nevrologisk avdeling på sjukehus, og har nå starta spesialisering i allmennmedisin.

Bilde av Inge-Arve Birkeland

Inge-Arve Birkeland

Fastlege

Dr. Birkeland vart godkjent lege i 1985 og har jobba hos oss sida 2016.

Er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Han har arbeidd i mange år som fastlege på Osterøy og i Bergen. Han har i tillegg arbeidd som fiskar.

Bilde av Inger Uglenes

Inger Uglenes

Fastlege og kommuneoverlege

Dr. Uglenes er fastlege hos oss i 20% stilling. I tillegg er ho Kommuneoverlege og skolelege.

Ho er utdanna ved universitetet i Bergen i 1999 og har arbeida i Austevoll siden 2000. Ho er spesialist i allmennmedisin og  samfunnsmedisin

Bilde mangler

June Hevrøy

Sjukeleiar

June er utdannet helsesekretær i 2001 og sjukepleiar i 2005. Ho har erfaring fra lungeavdeling på sykehus og eldreomsorg i kommunen. Byrja jobba hos oss i 2010.

Bilde mangler

Kaia Lekve Blænes

Sjukepleiar

Kaia er utdanna sjukepleiar i 2017 og er tilsett i prosjekt primærhelseteam fra 2018. Ho har erfaring frå eldreomsorgen i kommunen. 

Bilde av Kjell Arne Bergstrøm

Kjell Arne Bergstrøm

Fastlege

Dr. Bergstrøm er godkjent lege frå 1987. Han er spesialist i ortopedi og generell kirurgi. Han er Dr. Med med doktorgrad i kneskadar. Han byrja å jobba hos oss i 2016.

 

 

Bilde av Lene Gramstad Vik

Lene Gramstad Vik

Sjukepleiar

Lene er utdanna sjukepleiar i 2002. Lene har erfaring fra akuttmottak i sykehus og AMK. Ho byrja å jobbe hos oss ved kontoret i 2010.

Bilde av Line Vik

Line Vik

Sjukepleiar

Line er utdanna sjukepleiar i 2002. Ho har lang og brei erfaring frå eldreomsorgen i kommunen. Byrja å jobba hos oss i 2012.

Bilde av Maria H.Mathisen

Maria H.Mathisen

Helsesekretær

Maria er utdanna helsefagarbeidar i 2004. Ho har lang og brei erfaring frå eldreomsorgen i kommunen. Ho byrja å jobba hos oss i 2019, og har det merkantile ansvaret ved kontoret.

Bilde av Mona Troland

Mona Troland

Sjukepleier

Mona er utdanna sjukepleiar i 2006. Har videreutdanning som barnesjukepleiar og diabetessjukepleiar, og har erfaring innen nyfødtintensiv avd. på sjukehus og i eldreomsorgen. Ho er tilsett i prosjekt Primærhelseteam frå 2018.

Bilde av Simen  Wormdal Haug

Simen Wormdal Haug

Fastlege

Dr. Haug er godkjent lege frå 2017. Han byrja hos oss høsten 2020. 

Bilde av Stine Storebø

Stine Storebø

Sjukepleiar

Stine er utdanna sjukepleiar i 1998 og er spesialsjukepleiar i ortopedi. Hun har lang erfaring frå ortopedisk avd på sjukehus og i eldreomsorgen. Ho byrja jobba hos oss i 2014.

Bilde mangler

Sverre Rørtveit

Legevaktslege

Dr. Rørtveit jobbar som legevaktslege hos oss

Bilde av Thomas Ingebrigtsen

Thomas Ingebrigtsen

Fastlege og helsestasjonslege

Dr. Ingebrigtsen er godkjent lege frå 2013 og har erfaring frå allmennmedisin. Er i spesialisering i allmennmedisin. Han byrja jobba hos oss i 2017.

Bilde av Turine Drønen Gloppen

Turine Drønen Gloppen

Sjukepleiar

Turine er utdanna sjukepleiar i 2007. Ho har lang og brei erfaring fra eldreomsorgen i kommunen. Ho er vikar i prosjekt Primærhelseteam fra 2020.