Bestillingar


Korleis bestille time?

Unngå å stå i kø på telefon! Kontakt oss digitalt frå sofakroken - heile døgeret.

Du kan fornye resept og bestille time gratis på https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen 

Her kan du og starte ein elektronisk konsultasjon med din fastlege (legetime utan å møte opp på legekontoret)

Du kan sende sms (Tenesta koster kr. 6.- pr. motteke melding).

Skriv:  AUSTEVOLL navnet ditt fødselsdatoen din  kva du ysnkjer, til dømes:  AUSTEVOLL Ola Hansen 040590 ynskjer time gjerne i neste veke

send meldingen til 2097.

 

Vi minner om at du må ringe oss viss du trenger time samme dag. Ring 55081050 tast 1.

 


Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss eller send AUSTEVOLL navnet ditt og fødselsdato med avbestillingen eller ynskje om endring av time til 2097. Dette må skje innan 24 timer før konsultasjonen skal finna sted, ellers blir timen belasta.

Du kan og avbestille timen ved å sende oss ein e-kontakt https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen


Korleis bestille reseptar på faste medisinar?

Logg deg inn på  dine reseptar på helsenorge Der kan du sjå kva reseptar du har som er gyldig og du kan fornye reseptane. Du vil få beskjed når resepten er klar til henting.

Du kan og bestille resept via nettsidane våre.


Korleis få legen heim til deg?

legen kjem i sjukebesøk til deg visss det er trong for det. Då ynskjer vi at du ringer og bestiller timen så avtaler vi dette då.


Attestar og korttidssjukemeldingar

Du må ha time hos legen for ny sjukemelding og fornying av sjukemelding. Husk å bestille time i god tid.

Du kan anten bestille ein vanleg time eller starte ein e-konsultasjon.

https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen


Helsekontrollar

Vi ynskjer at du bestiller time hos legen viss du ynskjer helsekontroll eller kontroll av blodprøvar, med mindre du har avtale med legen din om anna


Digital dialog

Du kan kontakte fastlegen din via nett. Sjå nettstaden

https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen

her kan du:

bestille time direkte

fornye resepter

starte en e-konsultasjon med fastlegen din

sende spørsmål til legesenteret


Bruk Helserespons app

Det koster 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger: bekreftelse og timeavtale.

HelseRespons Appen på App Store HelseRespons appen på Google Play

Bestill time via SMS:

Send AUSTEVOLL + fødselsdato, navnet ditt og kva det gjeld til 2097.

F.eks: AUSTEVOLL 030562 Kari Normann Treng time for konsultasjon

Kr. 6,- per motteke melding. Normalt to meldingar - bekrefting og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon)

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer