Ingen henvisninger vil bli vurdert når vi har stengt. Meldinger til klinikken vil bli håndtert når vi er tilbake etter ferien!

Om det er behov for kontakt med lege, må man henvende seg til sin fastlege - eventuelt legevakten om det er noe som haster!