Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Person-ikon

Silje Veronica Fosse

Fastlege

Bilde av Anne Hensrud

Anne Hensrud

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin og Mastergrad i folkehelsevitenskap.

 Listetak: 800 pasienter.

Språk: norsk, engelsk.

Bilde av Siri Millerjord Vedal

Siri Millerjord Vedal

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin. 

Listetak: 600 pasienter.

Språk: norsk, engelsk, noe tysk.

Bilde av Elise  Utne

Elise Utne

Fastlege

Lege i spesialisering.

Listetak: 600 pasienter.

Språk: Norsk, engelsk

 

Permisjon til 28.02.2023

Person-ikon

Sigrid Perez Wang

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin. 

Språk: Norsk, engelsk, spansk

 

 

Person-ikon

Manuel Perez

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin. 

Språk: Norsk, engelsk, spansk 

 

Vikar på ledig liste (tidl. Russel Abollahi) 

Bilde av Mohammed Sufian Butt

Mohammed Sufian Butt

Fastlege

Allmennlege i spesialisering.

Listetak: 700 pasienter.

Språk: norsk, engelsk, urdu/hindu

 

I utdanningspermisjon frem til 1. september 2022. 

Bilde av Ellen Poppe Skipenes

Ellen Poppe Skipenes

Fastlege

Allmennlege i spesialisering.

Listetak: 700 pasienter.

Språk: norsk, engelsk

 

I permisjon frem til april 2022. 

Bilde av Erna Mari Haaksvold

Erna Mari Haaksvold

Bioingeniør

Person-ikon

Linda Marie Haugseth

Helsesekretær

Bilde av Trude Østvik Omsted

Trude Østvik Omsted

Helsesekretær

Bilde av Turid Wilson

Turid Wilson

Helsesekretær

Person-ikon

Monica Nyborg

Sykepleier

Person-ikon

Siv Anne Nordli

Helsesekretær