Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon fra legekontoret

Angående testing for koronaviruset

Fra mandag 27.09.21. begynner vi med selvtest ihht de nasjonale retningslinjene:

Dersom du har luftveissymptomer eller er nærkontakt og har behov for test, kan du hente ut hurtigtester for selvtesting hjemme. Vi har åpent i testluka for utlevering av testkit hverdager kl 11.00-11.30. Testluka er bak skilleveggen i tre ved smittemottaket - som er det nye hvite utbygget på fløyen mot E6. Du behøver ikke ringe før du kommer. 

Ved positiv test - les vedlagt informasjonsskriv 

Ved positiv selvtest må du varsle legetjenesten for å få informasjon om hva som skjer videre, klargjøre nærkontakter, samt få gjort avtale om bekreftende PCR-prøve. 

På hverdager kontaktes legekontoret på koronatelefonen 46 84 73 68 i tidsrommet 08.30-14.00.

I helg kontaktes smittesporinigsteamet i kommunen på telefon 77 18 55 60 i tidsrommet 10.00-12.00. 

Dersom prøven tas utenfor åpningstid er det viktig at du studerer nøye hva som står under smitteoppsporing i informasjonsskrivet. 

 

Angående vaksine

Det er helsestasjonen i Bardu som gjennomfører vaksinasjon ihht vaksinasjonsveileder for covid-19. Legekontoret har ikke oversikt over hvor langt de har kommet i vaksineringen. De som har risiko for alvorlig forløp av covid-19 er meldt til helsestasjonen (evt andre kommuner) for prioritering av vaksine. Dersom du mener du pga sykdom har risiko for alvorlig forløp av covid-19, men ikke har blitt kontaktet av helsestasjonen, må du ta kontakt enten med helsestasjonen eller legekontoret. 

Ang 3. vaksine og vaksinasjon av ungdom, se Bardu kommunes hjemmeside: 

https://www.bardu.kommune.no/koronavaksinering-av-ungdom-og-3-dose-til-pasienter-med-alvorlig-svekket-immunforsvar.6409980-526073.html

Oversikt over medikamentell behandling der det er anbefalt 3. dose: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/aktuelle-saker/2021/oversikt-over-medikamentell-behandling-av-immunmedierte-lidelser-der-vi-anbefaler-3.dose-med-vaksine-mot-covid-19/

Det er spesialisthelsetjenesten som i hovedsak har ansvar for uttrekk av pasienter til 3. dose, og pasientene det gjelder vil få brev fra sykehuset. Pasienter i gruppe 1 eller de i gruppe 2 som bruker medisiner som står oppført i medikamentlisten, kan ta direkte kontakt med vaksinasjonsteamet i Bardu kommune for avtale: tlf 771 85 560. 

 

Legekontoret i Bardu tilbyr ikke vaksinering med Janssen-vaksine. Helsedirektoratet anbefaler ikke Janssen-vaksinen, men anbefaler at du følger det vanlige koronavaksinasjonsprogrammet med vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna. 

Grunnet kapasitetsproblemer vil vi ikke prioritere etterregistrering av vaksiner satt i utlandet. Ved behov kan digitale legetjenester være et alternativ, eksempelvis Volvat eller Kry. 

 

Tiltak for å unngå smitte ved legekontoret

Målet med tiltakene er å unngå å utsette pasienter for smitterisiko ved legekontoret og å kunne opprettholde drift selv om ansatte hos oss skulle bli syke. 

Tilskudd til betalingsløsning

Vi tilbyr mobilbetaling som alternativ til betaling på automat. Dersom du ikke betaler på betalingsautomaten etter konsultasjon, eller ved konsultasjon på telefon eller video, vil du dagen etter motta en SMS med betalingsinformasjon. Denne må betales innen 24 timer, om ikke sendes det ut giro med fakturagebyr. 

 

Viktige lenker:

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på www.fhi.no og www.helsenorge.no

Bardu kommune (løpende informasjon)

Folkehelseinstituttet (FHI) sin veileder om coronaviruset

 

 

 


Informasjon fra myndighetene

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?


Kilde: fhi.no (15.06.2020 kl. 15:00)

Mer informasjon og råd finner du på fhi.no og helsenorge.no. Der vil du finne svar på de fleste spørsmål, og kontaktinfo til informasjonstelefonen for koronaviruset.

Kontakt med legekontoret

Det er ønskelig at pasienter som ikke har behov for å ringe til fastlegen/legekontoret kommuniserer digitalt.

Ved å kommunisere digitalt bidrar du til at de som trenger å snakke med lege/legekontor kommer raskest mulig igjennom på telefon.


For henvendelser