Legetjenesten vil understreke at vi prøver å finne gode løsninger for den enkelte pasient. Ta kontakt ved behov for time.