Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Fastlegekontoret

Velkommen til kommunalt fastlegekontor. Vi har vanlige fastlegelister som er åpne for alle, i tillegg tilbyr vi fastlegetjenester til personer som bor i kommunen og ikke har fastlege eller som har fastlege langt unna. Våre fastleger har også andre kommunale oppgaver, og det er dager hvor de ikke er til stede på legekontoret. Du kan da få tilbud om time hos en av de andre legene ved legekontoret.

 

Fastlegene samarbeider tett med resten av avdeling Bærum helse og friskliv, kiropraktor, Frisklivssenteret, Rask Psykisk Helsehjelp, og mestrings- og motivasjonstilbudene.

 

Hvordan bestille time?

På grunn av korona-situasjonen er det KUN mulig å bestille video/telefon-konsultasjoner online. Dersom du mener at du trenger en fysisk oppmøtetime på kontoret må du ringe oss for å bestille time. Du kan også bestille en video-konsultasjon her, så vurderer du og legen sammen om du skal komme på kontoret når legen ringer/kontakter deg. 

 

NB! I forbindelse med den pågående korona-situasjonen er det viktig at du opplyser oss om følgende når du bestiller time: 

1. Har du vært i utlandet siste 10 dager?

2. Har du vært i nær kontakt med en som har fått påvist korona-smitte de siste 10 dagene?

3. Har du symptomer på forkjølelse eller øvre luftveisinfeksjon? Gjelder også dersom det er en annen sykdom/tilstand du kontakter oss for. Har du i så fall tatt en korona-test som du ikke har fått svar på?

Dersom du svarer ja på noen av disse spørsmålene er det viktig at vi får vite det FØR du kommer på time. Vi setter i utgangspunktet kun opp video-konsultasjoner, men noen ganger er det åpenbart behov for å komme på kontoret. Dette er en vurdering helsesekretærene og legene gjør, ring oss om du mener at du må møte opp. 

 

Fastlegepasienter kan benytte vårt SMS system. Da skriver du kodeord  BÆRUMHELSE, fødselsdatoen din, og navnet ditt og grad av hast/hva det gjelder og sender meldingen til 2097. En slik melding kan se slik ut: BÆRUMHELSE 040590 Ola Hansen ønsker time gjerne i neste uke for sjekk av vond rygg. Du kan sende meldingen når som helst på døgnet. Du MÅ oppgi hva det gjelder. 

 

NB! Henvendelser til Rask psykisk helsehjelp og Frisklivssenteret skal IKKE sendes på sms. RPH kontaktes på telefon 67504179, eller send mail til raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no, Frisklivssenteret kontaktes på 97402798.

Avbestille time, eller endre timeavtale for fastlegepasienter

Ring oss eller send BÆRUMHELSE fødselsdato og navnet ditt med avbestillingen eller ønsket om endring av time til 2097. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers må du betale for timen.

 

NB! Henvendelser til Rask psykisk helsehjelp og Frisklivssenteret skal IKKE sendes på sms. Da vil du få beskjed om å kontakte dem på telefon eller mail som angitt over. 

Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Ring legesenterets sentralbord for bestilling eller send forespørsel via sms/app.

Attester og korttidssykemeldinger

NB! I forbindelse med korona-situasjonen er det endringer i disse reglene. Regjeringen har innført nye regler som sier at arbeidsgiver kan gi deg 14 dager fri som egenmelding dersom du er i karantene eller har symptomer på forkjølelse/øvre luftvei-infeksjon. Ta kontakt med oss på telefon dersom du har spørsmål om dette. 

Normalt sett: Man må komme på konsultasjon(time) for å få sykemelding/attester med mindre noe annet er klart avtalt med legen på forhånd. Om du ikke klarer å komme på time den første dagen du er syk, er det viktig at du tar kontakt med oss, så vi får notert at du har tatt kontakt og trenger sykemelding fra den dagen, så kan du heller få time noen få dager senere når du føler deg bedre. Vi kan ikke skrive legeattester tilbake i tid dersom du ikke har ringt første dag du var syk. 

Vaksinering

Vi gir reisevaksiner. Bestill time for å finne ut hva du trenger, så kommer du tilbake senere for å få satt vaksinene. Vi skriver ut resepter på de vaksinene du trenger, og så henter du de på apoteket. Man må ofte regne med at apoteket må bestille vaksinene og ikke kan levere samme dag.