Senteret sitt bannerbilde

Rask Psykisk Helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er en del av avdeling Bærum helse og friskliv, men holder til i Sandvika, i Løkketangen 10 B.

RPH tilbyr forebyggende psykiske helsetjenester for deg som har lettere plager som stress, engstelse, nedstemthet, søvnproblemer, sorg, alkoholoverforbruk med mere.

Vi tilbyr introduksjonskurset Mental-vital trening, KIB-kurs, MBSR-kurs og individuelle samtaler. Selvmordsforebyggende team er også en del av RPH.

RPH samarbeider tett med resten av avdeling Bærum helse og friskliv, og jobber tverrfaglig der det er hensiktsmessig.

 

Se mer info om Rask psykisk helsehjelp