Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Bekkestua Fastlegekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling og reseptbestilling via disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Personalmøte 280421

28. april 2021

Kontoret vil være stengt fra kl 11.30 onsdag 280421 grunnet personalmøte.

Turnuslege

4. mars 2021

Bekkestua Fastlegekontor fortsetter veiledning av turnusleger. En turnuslege har avsluttet medisinsk embedseksamen og har tilbakelagt ett års arbeid som lege ved sykehus. Etter 6 mnd. veiledet praksis i allmennmedisin oppnåes full offentlig autorisasjon som lege.

Turnuslege Alexander Øye vil være hos oss mars til september 2021.

Korona vaksine - VIKTIG informasjon

4. mars 2021

Bekkestua Fastlegekontor har besluttet at kommunen overtar vaksineringen av våre pasienter fra uke 11.

Dette vil foregå ved vaksinesenteret på Rud.

Alle vil bli kontaktet av kommunen. Ved spørsmål ring kommunen på tlf 67504050.

Faktureringsleverandør

12. februar 2021

Vår tidligere faktureringselskap ved navn Melin, har nå skiftet til Convene collection. Dersom du mottar faktura fra Convene collection etter kontakt med lege, så stemmer dette. 

Risikogrupper Covid 19

12. februar 2021

Riskogruppene er vurdert ut fra alder og sykdom.

Risikogruppe 1 - Sykehjemsbeboere

Risikogruppe 2 - >85 år

Risikogruppe 3 - >75 år

Risikogruppe 4a - 65-74 år

Risikogruppe 4b - Personer mellom 18 - 64 år *med alvorlig underliggende sykdom/diagnoser

For utfyllende informasjon om hva som defineres som alvorlig sykdom/diagnoser samt oversikt flere grupper, se www.fhi.no

MUNNBIND

28. oktober 2020

Vi oppfordrer på det sterkeste å bruke munnbind i våres lokaler. Fint om det blir påført før du kommer inn på venteværelse.

Tusen takk.

Influensavaksinering. Ta kontakt for å avtale tid.

7. oktober 2020

Etter endring 01.12.20 kan alle som ønsker få influensavaksine. Ta kontakt for å avtale tid. 

Influensavaksinering

4. september 2020

Vi mottar influensavaksiner forhåpentligvis uke 41

I år vil det ikke være mulig med Drop in grunnet Corona situasjonen. Vi planlegger vaksinepoliklinikk ettermiddag/kveld og har timebøker for dette. Fint om dere bestiller time for vaksinering enten via telefon, melding eller fastlege fom uke 39.

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det gies refusjon for utgifter til sesonginfluensavaksinering av personer i risikogruppen i perioden 1. oktober 2020 til 30. juni 2021. Det vil si at du som pasient betaler egenandel 50kr for vaksinen, dersom du har frikort vil vaksinen ikke koste deg noe i år.

Du kan ikke ha tatt andre vaksiner siste 14 dager og ikke være allergisk mot egg. Du må også ha tid til å sitte å vente 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

HAR DU VIDEOKONSULTASJON?

10. august 2020

Dersom du har videokonsultasjon hos en av legene hos oss, bruk følgende link: 

 https://bekkestuafastlegekontor.confrere.com 

 

Kjære pasienter ved Bekkestua Fastlegekontor

19. mars 2020

Dette er en vanskelig situasjon for oss alle og vi tenker på dere. Vi tilbyr video- og telefonkonsultasjoner dersom dere har behov for oss. Ved akutt sykdom som kan kreve fysisk oppmøte, vil problemstillingen først måtte vurderes på video eller telefon. Dersom det vurderes som nødvendig, vil pasienten bli tildelt en ordinær time senere på dagen ved vårt kontor. Pasienter med luftveissymptomer (nesetetthet, sår hals, feber, hoste e.l ) vil midlertidig ikke bli tatt inn på kontoret uansett, men kan vurderes på telefon. Ta kontakt med ekspedisjonen for å gjøre en avtale. Vi oppfordrer da til å benytte SMS funksjonen, evt telefon. Mvh Bekkestua fastlegekontor

Corona pandemi

13. mars 2020

På grunn av corona epidemien må vi gjøre en streng prioritering av aktiviteten på legekontoret. Det er nødvendig å redusere det potensielle smittepresset ved kontoret.

Vi oppfordrer derfor til å benytte videokonsultasjon så langt det lar seg gjøre. Generelle kontroller og problemstillinger som kan vente bees utsettes.

Vennligst begrens telefonkontakten til det helt nødvendige, feks ved akutt sykdom. Dersom du trenger kontakt eller vurdering, oppfordrer vi til å benytte tekstmelding - se til høyre på hjemmesiden vår - der ligger informasjon om fremgangsmåte. Dersom videokonsultasjon blir vurdert som nødvendig, vil du motta nødvendig informasjon omkring oppkobling. Smart telefon, nettbrett, PC kan brukes til dette.

Vi gjør så godt vi kan og håper på forståelsen av dette i en svært utfordrende periode.

Videokonsultasjon, hindre smittespredning, luftveisplager

12. mars 2020

Vi forsøker å redusere risiko med coronasmitte på vårt kontor. Vi tilbyr videokonsultasjoner for luftveisinfeksjoner. Vi har satt av tid for dette mellom kl 11-11.30 hver dag. Vi oppfordrer alle som ønsker vurdering av sin luftveisinfeksjon om å ringe eller sende sms før kl 11 slik at man kan vurderes pr videokonsultasjon i ovenfornevnte tidsrom. Du vil da motta informasjon omkring tid og tilkoblingsprosedyre.

Det er samme pris som vanlig konsultasjon + fakturagebyr kr 59. Håper påforståelse av situasjon og oppfordring.

KORONAVIRUS

1. mars 2020

Ved mistanke om smitte :

- Ring fastlegen din eller legevakten på telefon 116 117.

IKKE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET UTEN AVTALE.

Les mer om råd og informasjon på www.fhi.no. Hvis du ikke finner svar her :

- Ring informasjonstelefonen om koronavirus for publikum på telefon 815 55 015

- Testing foretas på legevakten 

Betalingsterminal

25. mars 2015

Vi har nå tatt i bruk betalingsterminal fra Melin. Terminalen er å finne på venteværelse. Denne tar kun kort.  Nødvendig bruksveiledning henger på skilt over. Dersom spørsmål, er det bare å ta kontakt i resepsjonen, så vil vi være behjelpelige.

Vi mottar ikke lenger kontanter. Dersom du ikke betaler etter konsultasjons slutt, vil du motta faktura i posten med ekstra gebyr.

INFORMASJON OM KONSULTASJON HOS LEGE

27. februar 2014

Til en vanlig konsultasjon hos lege ved Bekkestua fastlegekontor er det avsatt inntil 15-20 minutter. Det er derfor viktig at du som pasient har planlagt hva som er viktigst for deg å ta opp under konsultasjonen.

Legene må forholde seg til oppsatt timeplan for å unngå forsinkelser og ventetid for andre pasienter.

Takk!

Les flere nyheter