Senteret sitt bannerbilde

Bjerkreim Legekontor

SOMMAREN 2019

Legekontoret har ope heile sommaren.

 

OPNINGSTIDER PÅSKEN 2019

Legekontoret har ope kvardagane i påskeveka fram til onsdag kl 1200.
Utanom opningstid kan du kontakta legevakt for helsehjelp (116117).
Ved akutt alvorleg sjukdom: ring 113.
GOD PÅSKE!

 

NY ADRESSE 11. MARS 2019

Måndag 11. mars er legekontoret på plass i nye lokaler i Vikesågata 57A. Bruk inngangen aust for bygget, over treningssenteret Kraftverket. Sjå biletet nedst på sida.

 

- - -

 

Takk til alle som møtte opp på open dag 9. mars!

 

- - -

Mariann Byrkjedal Edland er tilsett som ny medarbeider på legekontoret frå 1. mai 2019.

- - -

FAKTURA - HUSK Å PÅFØRA FAKTURANUMMER

Ved betaling av faktura til legekontoret, husk å merka med fakturanummer. Ikkje bruk KID-nummer.

- - -

Online bestilling
Listepasientar kan bestilla legetime direkte i timeboka. Bruk knappen til høgre på sida.

Telefon
Me prøver å svara på telefonen så raskt som mogleg kl 08-16 alle kvardagar. Me har lunchpause mellom 12 og 13, så dersom det ikkje hastar, er det fint om du ringer utanom dette tidsrommet.

E-post
post@bjerkreimlegekontor.nhn.no

NB: Ikkje send sensitiv informasjon på SMS eller epost!

eResept
Informasjon finn du her

Illustrasjon eller bilde for senter