Bestill time med SMS

Send til 2097:

BLINDLEIA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

BLINDLEIA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

BLINDLEIA LEGESENTER

TIMEBESTILLING

Det er 4 knapper øverst på siden.

E-konsultasjon: send et spørsmål til legen som du ønsker svar på. Du vil normalt bli kontaktet innen 1 døgn ( gjelder ukedager) på melding eller telefon/video med svar. Det er vanlig egenandel på denne E-konsultasjonen. Frikort gjelder som vanlig.

Bestill legetime: Hvis du ønsker en spesiell tid til legetime med vanlig fysisk oppmøte kan du finne eksakt tidspunkt og booke deg selv inn på en time hos fastlegen på denne knappen. Du kan også bestille time til telefon- eller video-time på denne knappen. Det er vanlig egenandel på denne E-konsultasjonen. Frikort gjelder som vanlig.

Resept: vanlig reseptbestilling som ekspederes innen neste virkedag. Det er ingen egenandel på denne tjenesten. Vanedannende medisiner eller nye medisiner må du som vanlig ha E-time, telefontime eller vanlig time for å fornye.

Annet: Er du usikker på hva du egentlig trenger av time, kan du også sende melding her,så hjelper vi med å avgjøre kontaktmåten.

Sykemelding, attest eller henvisninger som normalt krever at du møter til ordinær legetime, har vi nå lov til, grunnet koronaepidemien, å gjøre via telefonkonsultasjon, E-konsultasjon (meldingsutveksling med legen) eller videokonsultasjon.

Ingen med hoste, nesetetthet eller andre forkjølelses eller influensasymptomer skal møte opp på legesenteret uten spesiell avtale, slik at det er trygt for de som trenger legeundersøkelse å komme til oss.

Velkommen til å bestille timer, vi prøver å være tilgjengelige for deg når du trenger det!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen til Blindleia legesenter på nett!

Vi er et allmennlegesenter med 6 fastleger, som holder til i 4. etg. i  Helsehuset, Storgata 1c i Lillesand.

På grunn av koronaepidemien ønsker vi at all legekontakt der det er mulig, skal foregå elektronisk. ALLE som medisinsk trenger hurtig time skal få hurtig time. Dette kan gjøres enten via telefonkonsultasjon med lege, videokonsultasjon med lege eller E-konsultasjon med lege (meldingsutveksling). I noen tilfeller er det nødvendig med fysisk undersøkelse.

Du finner oss her!

Vær oppmerksom på at dersom du trenger en hastetime/time samme dag, MÅ du ta kontakt med oss pr. telefon.

Ved behov for AKUTT LEGEHJELP, ring 113. 

Ved hoste, feber eller andre forkjølelsessymptomer SKAL DU IKKE MØTE OPP FYSISK PÅ LEGESENTERET under noen omstendigheter. Ta kontakt med oss per telefon eller melding, slik at vi kan avtale riktig kontaktmåte.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Ny vikarlege Dr.Susanna Sebastianpillai

6. januar 2021

Dr.Susanna Sebastianpillai startet 4.januar som vikarlege på Dr.Terezia Hagen sin fastlegeliste. Hun har foreløpig skrevet vikaravtale for hele 2020 med Dr.hagen som fortsatt har permisjon og jobber på Øyeavdelingen på Sørlandet sykehus. Dr.Sebastianpillai vil følge opp Dr.Hagen sine pasienter når hun er i permisjon, og det er mulig å bestille time både på hjemmesiden og direkte kontakt med resepsjonen. 

Dr.Bjørnar Moen slutter ved Blindleia legesenter

6. januar 2021

Dr.Bjørnar Halsør Moen har vært vikar ved Blindleia legesenter i 1,5 år. Han har vært til stor glede og nytte både for pasienter og kolleger på legesenteret med sitt trivelige vesen og spesielle kunnskap om hudlidelser. Dr.Moen hadde tilbud om å fortsette som vikarlege hos oss, men dessverre (heldigvis for Agder) har Dr.Moen bestemt seg for å takke ja til å starte opp en helt ny hudavdeling på Sørlandet sykehus, Kristiansand. 

Alle pasienter som har vært behandlet for hudsykdommer hos Dr.Moen blir fulgt opp videre av sin respektive fastlege, og det er laget en plan for de som trenger spesifikk oppfølging videre for sine hudlidelser,.

Vi takker Dr.Moen for tiden han har bidratt som lege på Blindleia, og ønsker han lykke til med nye utfordringer på sykehuset. 

Dr.David Wilson går ut i permisjon fra 1. November

13. september 2020

Dr.David Wilson har søkt permisjon fra sin fastlegestilling fra 1. November 2020 for å på fulltid drive med private prosjekter frem til sommeren 2021.

Dr.Wilson får Ida Berg Storaker som fast vikar på sin liste fra 1. November 2020 og frem til Dr.Wilson er tilbake i 2021. Dr.Berg Storaker har jobbet mange år som fastlege i Kristiansand, og siste året (for å fullføre utdanningen som spesialist i allmennmedisin) på DPS (psykiatri) i Kristiansand.

Vi ønsker Dr.Berg Storaker svært velkommen til vår stab på Blindleia legesenter fra November.

Dr.Terezia Hagen har forlenget permisjonstid

13. september 2020

Dr.Terezia Hagen har siden 2019 hatt sitt pliktår på øyeavdelingen på Arendal sykehus for å fullføre utdanningen som spesialist i Allmennmedisin. Hun skulle etter planen kommet tilbake til Blindleia legesenter 1. oktober, men vikarstillingen hennes på øyeavdelingen blir forlenget utover i 2021for ytterligere kunnskap på området.

Vi jobber intenst med å få en fast vikar til å jobbe på Dr.Hagens liste frem til hun kommer tilbake til Blindleia, og tror vi er nærme en svært god vikar. Vi kommer tilbake med informasjon når vi har fått avtalen med ny vikar i boks.

Dr.Danielsen i permisjon

13. september 2020

Tor Jørgen Danielsen er i permisjon fra september 2020 og frem til sommeren 2021.

Hans fulltidsvikar er Dr.Arvid Helle, som vil ivareta alle Dr.Danielsens pasienter så lenge han er i permisjon. Dr.Helle har tidligere jobbet flere år som fastlege på vestlandet før han med kone og barn flyttet til sørlandet for noen år siden, og har her jobbet som legevaktslege og på DPS (psykiatri) i Kristiansand. Vi ønsker Dr.Danielsen lykke til i midlertidige nye utfordringer, og tar godt imot Dr.Helle som vikar!

God kapasitet og ledige timer hos lege

28. mars 2020

Det er god kapasitet og mange ledige timer hos flere leger for tiden!

Mange kontroller gjøres om til telefon eller videokontroller slik at færrest mulig trenger å møte opp på legekontoret. Trenger man fysisk undersøkelse eller blodprøver er det mulighet for dette, og vi utfører dette så trygt som mulig. Det er ingen med hoste eller andre infeksjonsplager som kommer inn på legesenteret, disse skal undersøkes og behandles på et helt annet sted. Alle som trenger legehjelp skal få hjelp, så føler du det er noe som bør undersøkes, trykk på E-konsultasjon knappen øverst til venstre, skriv hva det gjelder, så tar legen kontakt med dere per telefon og avtaler videre plan for undersøkelse om man ikke løser alt på telefon eller video!

Det er ingen grunn til å sitte hjemme og lure på om man er syk. Ville du normalt sett gått til legen for den plagen du kjenner på, så skriv en melding øverst til venstre på hjemmesiden, slik at vi kan finne ut hvordan vi kan hjelpe deg å løse problemet!

Alle som ønsker og trenger det får legetime!

21. mars 2020

Vi har nå god kapasitet til legetimer! Har du er problem eller en sykdom, så ikke sitt hjemme og tenk at det ikke finnes timer. På grunn av koronaepidemien ønsker vi at flest timer gjøres som elektroniske timer med enten legetime på telefon, video eller skriftlig.

Trenger du time, kan du klilppe på boksen øverst til venstre på hjemmesiden "E-konsultasjon" så forsøker legen å kontakte deg så hurtig som mulig samme dag, og senest innen 1 døgn.

I noen tilfeller vil det være nødvendig med fysisk undersøkelse, og hvis du ikke har noen luftveissymtpomer kan du bestille vanlig time hos din lege. Har du plager fra luftveiene skal du kontakte oss per telefon, uansett om det er det du trenger å gå til legen for eller om det er noe annet du skal undersøke.

Også de som trenger vanlige kontroller kan nå ta kontakt for E-konsultasjon, slik at vi får holde kontroll på sykdommen også i disse tider!

Legetime på telefon og video

17. mars 2020

Helsedirektoratet har grunnet dagens situasjon gjort at det er mulig/lov for fastleger å gjøre vanlige legetimer om til telefon eller videotimer. Dette betyr at vi har lov til å sykemelde, gjøre medisinendringer og andre legevurderinger elektronisk i den grad det er mulig. Helsedirektoratet har bestemt at en slik legetime vil koste det samme som en vanlig legetime

Hvis du trenger å bli undersøkt eller ta prøver, og dette ikke kan vente, avtaler vi at du kommer på vanlig time slik at du kan bli undersøkt og tatt prøver av. Du skal ikke komme på dette hvis du har hoste, feber eller andre forkjølelses eller luftveisplager.

Hvis du har hoste, feber eller andre forkjølelses eller luftveisplager, og samtidig trenger å bli undersøkt for noe som ikke kan vente, så skal du kontakte Blindleia legesenter på sms slik at vi kan kontakte deg og hvis nødvendig avtale undersøkelse på infeksjonsklinikken som vi har satt opp sammen med kommunen og de andre legekontorene i kommunen på Dovre.

Alle som trenger helsehjelp prøver vi å hjelpe. Har du helt konkrete spørsmål om koronasmitte og infeksjon, kan du først gå inn på:

www.koronasjekk.no og https://helsenorge.no/koronavirus

Det vil dessverre til tider være lenger ventetid enn vanlig på telefon, da det er flere hundre personer som ringer oss hver dag. Ta gjerne kontakt på sms, så kan vi svare deg etterhvert som tiden strekker til. Trenger du akutt hjelp ring 113. Trenger du legetilsyn av oss samme dag må du som vanlig ringe oss.

Ingen med hoste, feber eller andre luftveisplager skal møte opp på legesenteret!

16. mars 2020

Ingen med forkjølelse- eller influensasymptomer skal møte opp på legesenteret. Det gir svært stor smitterisiko for andre pasienter som kanskje må undersøkes av andre årsaker. Hvis du er syk, og trenger undersøkelse så skal du kontakte legekontoret på telefon eller melding via hjemmesiden slik at vi kan avtale hvordan vi kan undersøke og behandle deg!

Lurer på på om du er smittet av koronaviruset?

16. mars 2020

Noen svært dyktige leger og sykepleiere i Kristiansand har laget en enkel sjekkliste du kan krysse av dine plager og se hvilke anbefalinger staten har lagt for deg! Gjør dette før du ringer legekontoret, så kanskje det blir mindre telefonkø for de som trenger en time.

https://koronasjekk.no/

 

Les flere artikler