Hopp til hovedinnhold

Ansatte


Gita Gupta Jacobsen

ØNH Spesialist

Gita Gupta Jacobsen er cand med fra Universitetet i Oslo og har jobbet med ØNH siden 2004 på bl.a Sørlandet Sykehus, Sykehuset i Vestfold, Akershus Universitetssykehus og Rikshhospitalet. Mellom 2012 og 2021 hun jobbet hun som overlege på Akershus Universitetssykehus og har bred erfaring fra alle områder innenfor ØNH. De siste årene på sykehus jobbet hun med spesielt fokus på tilstander innen nese-bihuler og allergologi.

Elin Myrvoll

ØNH-Spesialist

Elin Myrvoll har sin spesialistutdannelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø der hun også har jobbet som overlege og avdelingsoverlege. Hun har også jobbet som overlege ved Akershus Universitetssykehus.

Hun jobber alle dager og har også operasjonsdager for fjerning  falske mandler/adenoider og innlegging av ventilasjonsrør/dren.

Elin Myrvoll har kompetanseområde innenfor allergologi.

Håvar Løseth

ØNH- spesialist

Marit Bråten

Avd. leder og operasjons koordinator

Sehar Akhtar

Operasjons koordinator og Operasjonssykepleier

Hilde Henriksen

Helsesekretær

Spesialsykepleierene Anestesi

Sykepleiere

Vi har ansatt en rekke anestesisykepleiere på deltid ved klinikken.  De har sammen med anestesilegene hovedansvaret for den daglige driften på operasjonsstuen. På postoperativ stue er det ansatt flere spesialsykepleiere på deltid som tar hånd om den postoperative overvåkingen.