Senteret sitt bannerbilde

Tilsette

Bilde av Anne Lise Nilsen

Anne Lise Nilsen

Anne Lise er sjukepleiar ved Bokn legekontor

- utdanna omsorgsarbeidar

- utdanna sjukepleiar frå Høgskulen i Haugesund

- vidareutdanna innan sårpleie

- Driv Helseteam for Eldre som tilbyr førebyggande heimebesøk.

Bilde av Jan Schille

Jan Schille

Jan er fastlege ved Bokn Legekontor

- Utdanna lege frå universitetet i Bergen (2009)

- Turnus frå Haugesund sjukehus / Tysvær kommune

- Godkjend spesialist allmennmedisin 2017. Under spesialisering i samfunnsmedisin.

- Godkjend sjømannslege og petroleumslege.