Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Jul 2021

20. desember 2021

Julaften og nyttårsaften er legesenteret stengt

Timar ved legesenteret

2. november 2021

Sjølv om dei nasjonale koronarestriksjonane er oppheva er det framleis mogleg å bestille time som video- eller telefonkonsultasjon. De kan også bruke e-konsultasjon på Helsenorge.no. Ved ein del problemstillingar er det behov for at pasienten møter fysisk på legesenteret.

For at me skal vite kven som må komme til fysisk oppmøte må de skrive kva det gjeld ved timebestilling.

Alle over 12 år med luftvegsinfeksjon MÅ  bruke munnbind ved oppmøte på legesenteret.

Alle med påvist eller mistenkt korona må ringe, ikkje møte opp på legesenteret, det må avtaltast på førehand korleis dei då skal undersøkjast.

Ved mistanke om smitte med koronavirus

27. februar 2020

Ring legesenteret på 35059100 eller legevakt 116117.

Ikkje møt direkte på legesenteret , men ring for råd ! Du kan også sende e-melding

Me ber om at alle som ikkje har behov for akutt hjelp repekterer å ikkje komme til legesenteret viss du har luftvegsinfeksjon .

Treng du informasjon/vegleiing gå på FHI si side som dagleg oppdaterast. Dersom du ikkje finn svar på det du lurar på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har ope kvardagar 08-18 og helger 10-16

Ring alltid legesenteret før oppmøte !

Hugs at du kan smitte alvorleg sjuke, barn/nyfødde og eldre som sit på venterommet og må til lege. Også oss som jobbar her som skal ta vare på dei sjuke.

Vis omsyn og respekter denne informasjonen slik at me saman kan avgrense omfanget !

Viser også til heimesidene til Midt-Telemark kommune 

Akutt hjelp

5. mai 2019

Ved trong for akutt legehjelp kan ikkje SMS-melding eller internett nyttast fordi me ikkje kan vere sikre på at me fangar opp meldinga raskt nok. Ring då telefonnummer:

116 117  eller 113.