Borge Legesenter
Fastlegesenter, sjømannslege & petroleumslege.

OBS! LENKEN PÅ DENNE SIDE TIL E-KONSULTASJON VIRKER IKKE; E-KONSULTASJON  KAN KUN BESTILLES VIA HELSENORGE.NO !!

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling ved SMS på HELSENORGE.no. Dersom du ønsker å ta kontakt på telefon, gjør vi oppmerksom på at det er stor pågang og derfor må påberegne noe ventetid.  Vi gjør oppmerksom på at lenken på denne side til e-konsultasjon er ute av funksjon !!

Gå inn på HELSENORGE.NO og benytter deg av fastlegetjenester som booking av time, bestilling av resept, e- konsultasjon , e- kontakt mm .

Helsenorge.no

Det er også mulig å fornye resept. Dette bestilles også via SMS. Reseptene sendes elektronisk og legemidlene kan hentes  (som regel) dagen etter bestillingen er mottat (legene sender reseptene som regel senere på ettermiddagen).

Informasjon om våre ansatte og tjenestene de tilbyr finner du under "Ansatte".

NYTTIG INFORMASJON


Dr. Robert Bartyzel på Sykehuset Østfold

18. september 2022 kl. 21:52

Fra og med november 2022 jobber Dr. Bartyzel i  12 måneder på Sykehuset Østfold for å fylle krav om utdannelse på sykehus i forbindelse med spesialiseringsløp som spesialist i allmennmedisin.

Vikar vil være Dr. Agata Bielas- Bartyzel. 

Vi ønsker henne velkommen i vårt team.

Dr. Benske igjen på FKS (Fredrikstad korttidssenter)

18. september 2022 kl. 21:43

Fra og med oktober i år overtar Dr. Benske igjen offentlige oppgaver som tilsynslege ved Fredrikstad korttidssenter. 

Tilgjengheten i fastlegepraksisen vil derfor være redusert. For å unngå at ventetiden blir for lang, vil listelengden reduseres på sikt.

Viktig info til våre pasienter

21. november 2021 kl. 13:31

Kjære pasienter,

 

Vi har opplevd i dette året kontinuerlig veldig stor pågang og vi er nødt å endre rutiner for å sikre bedre pasientflyt.

 

  1. I utgangspunktet skal alle pasienter inn til legen før det tas blodprøver – unntak er rutinekontroller av diabetikere hvor det tas HbA1c og urinprøve muligst før konsultasjonen.
  2. Vi setter nå opp øyeblikkelig hjelp timer rett etter lunsj. Timene er tiltenkt å brukes til akutte problemstillinger eller behov for øyeblikkelig hjelp. Det settes av 15 min til enhver   <<øhj>> - time.
  3. Alle pasienter som trenger sykmelding skal inn på time og legen må gi ny time for videre oppfølging.
  4.  Betaling: regning sendes som regel ut per SMS og kan betales både med VIPPS og med vanlig bankoverføring (kreves bank ID). Det er mulig å betle med bankkort hos legen. Dersom dette ønskes bes om å gi beskjed til legen.
  5. Det settes av tid (enkelte dager) for telefonhenvendelser. På grunn av arbeidspresset (også i forbindelse med e- kontakt // e- konsultasjon) er det ikke mulig at telefonhenvendelser kan besvares daglig.
  6. Vi har gitt beskjed til sekretærene at pasientene skal spørres om årsak for henvendelse. Dette er viktig for å kunne prioritere riktig. Dersom man ikke ønsker å si noe om årsak for henvendelsen må man regne med at henvendelsen nedprioriteres.
  7. Konsultasjonstid: En vanlig konsultasjon skal vare ca 20 minutter.  Til vanlig er det tid for å ta opp ett problem med legen. For å sikre at ingen må vente urimelig lenge, er det nødvendig at vi overholde denne tiden. Viktig er også at pasienten er forberedt på legetimen slik at man rekker å ta opp det som er viktig. Forsinkelse går alltid på bekostning av andre pasienter.
  8. Pasienter som er i behov av resept fornyelse til A – og B -preparater skal komme på legetime. Til vanlig forskrives kun en liten mengde, evt. en mengde som tilsvarer 1 måneds forbruk.
  9. Timer som er ekstra tidkrevende (f.eks. mindre kirurgiske inngrep, undersøkelse i forbindelse med trygdemedisin, møter) settes opp etter ekstra avtale.

 

 

 

Vennlig hilsen

Borge Legesenter

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
onsdag: Dr. Robert Bartyzel ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), Dr. Benske fredager er forbeholdt kontorarbeid, evt telefon - og videokonsultasjoner. Dr. Ruud ikke tilstede på fredager grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Løenveien 5
1653 Sellebakk


Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Løenveien 5
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50