Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss


Vi ønsker primært fra første stund å være lett tilgjengelig for deg. Via vår SMS tjeneste kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet hvor enn du måtte befinne deg i verden. Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.

ØHjelp / >>ekstraliste<<

Vi er for tiden 4 leger + 1 lege i spesialisering (1). Vi yter øyeblikkelig hjelp hver dag. Pasienten som trenger akutt tilsyn bes å melde seg i resepjonen. Vi setter pasientene opp på ekstraliste  og jobber med  at fastlegen får tatt  sine egne pasienter; er dette ikke mulig så vikarierer de andre legene for hverandre. Avsatt tid for ekstra konsultasjoner  ( dvs. øyeblikkelig hjelp) er som regel mye kortere enn for vanlige avtalte konsultasjoner.

Vi ber også om forståelse at en slik service medfører  forsinkelser. Dertil er vi alltid forpliktet å yte øyeblikkelig hjelp  når ambulansen kommer innom med akutt syke pasienter og om hjemmesykepleien rapporterer om endringer i pasientens tilstand som krever umiddelbart tiltak.

Vi kan tilby digital dialog med våre pasienter (DDFL). Det er mulig å bestille e- konsultasjon  og avvikende prøvesvar og e/ svar på bildegivende diagnostikk besvares som regel  per PasientBrev (DDFL).

 

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
onsdag: Dr. Robert Bartyzel ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), Dr. Benske fredager er forbeholdt kontorarbeid, evt telefon - og videokonsultasjoner. Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt. Dr. Bartyzel ikke tilstede på mandager grunnet fast avtale med Fredrikstad legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Løenveien 5
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Løenveien 5
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50