Senteret sitt bannerbilde

Prisliste


Egenandeler under frikort for egenandelstak 1

(dagstid: 0800 h - 1600 h)

Konsultasjon hos allmennlege  dag  155 kr  kveld  262 kr

Konsultasjon hos allmennlege ( spesialist i allmenmed)

                                             dag  201 kr  kveld  305 kr

Sykebesøk fra allmennlege      dag   209    kveld   334

Sykebesøk fra allmennlege    ( spesialist i allmenmed)

                                              dag   240    kveld   363

Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud    54 kr

Laboratorieprøver                   55 kr

sykemelding uten oppmøte       65 kr

i tillegg evt gebyr for forsendelse + faktura

Kostnader som ikke omfattes av frikortordning

Du må betale for dette selv om du har frikort

utskrift av journal                      85 kr

ikke møtt til avtalt time / ikke avbestillt innen 24 timer

                                                 210 kr

Ekspedisjonsgebyr: utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens øsnke av resepter, rekvisisjoner, hensvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post/ elektronisk

                                                  59 kr

 

Tillegg for materiell ved ulike prosedyrer: