Borge Legesenter
Fastlegesenter, sjømannslege & petroleumslege.

Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Dersom du ønsker å ta kontakt på telefon, gjør vi oppmerksom på at det er stor pågang og derfor må påberegne noe ventetid. 

Send BORGE + fødselsdato, navn og evt annen informasjon til telefonnummer 2097.

Det er også mulig å fornye resept. Dette bestilles også via SMS. Reseptene sendes elektronisk og legemidlene kan hentes dagen etter bestillingen er mottat (legene sender reseptene som regel senere på ettermiddagen).

Informasjon om våre ansatte og tjenestene de tilbyr finner du under "Ansatte".

NYTTIG INFORMASJON


Ny lege ved Borge Legesenter

8. februar 2020 kl. 17:39

Antall innbyggere i Fredrikstad øker og dette særlig på Østsiden. Dette resulterer i et større behov for helsetjenester og ikke minst fastleger. 

Fra 01.mars 2020 begynner Dr. Robert Bartyzel som ny fastlege  hos oss. Han starter med en såkalt 0 - liste, det betyr at han har kapasitet og ledig plasser.

Dr. Bartyzel er født i Trondhjem, men flyttet til Fredrikstad da han var 2 år gammel. Han er oppvokst på Østsiden og gleder seg nå til å arbeide som fastlege på hjemstedet.

Robert studerte medisin i Poznan/Polen, ble uteksaminert  i 2012 og tok turnustjenesten i Polen. 

Han har jobbet flere år i kommunal tjeneste og spesielt med tilbudet på Helsehuset (korttidspasienter). Dette både i  Sarpsborg og Fredrikstad. Han har der kunnet tilegne seg solid erfaring i behandling av de mangfoldige helseutfordringene  som utvikler seg når vi blir eldre.

 

 

Nytt Coronavirus - fakta og råd

8. februar 2020 kl. 15:51

Om utbruddet 

Et hittil ukjent coronavirus (koronavirus)?har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Det nye viruset kalles 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) og kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. 

Flertallet av de smittede personene har tilknytning til millionbyen Wuhan sentralt i Kina. I starten ble smitten knyttet til et stort matmarked i byen, Huanan Seafood Wholesale Market, med sjømat og ulike typer levende dyr, noe som kan tyde på at smitten opprinnelig kommer fra dyr.

Sykdommen smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre kinesiske byer og andre land, inkludert i Europa. 30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse".

For oppdatert informasjon om utbruddet i Europa og hele verden:

Om viruset

Det nye coronaviruset er et hittil ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (SARS-CoV). Begge virusene tilhører coronavirusfamilien. 

Smittekilden er foreløpig ukjent. Man antar at smittemåten er dråpe- og kontaktsmitte som for andre coronavirus. 

Coronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange coronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller forårsake dødsfall. Coronavirus finnes også hos dyr. I sjeldne tilfeller kan slike coronavirus utvikle seg slik at de kan smitte fra dyr til mennesker og mellom mennesker, slik man så under SARS-epidemien i 2002 (Severe Acute Respiratory Syndrome). Da kom smitten antagelig fra flaggermus via sivettkatter og andre dyr. Dromedarer og kameler er smittekilde for sykdommen MERS (Middle East Respiratory Syndrome) som ble oppdaget i 2012.

viktige links til Folkehelseinstitutt:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/

Om sesonginfluensa i uke 5 - 2020

19. januar 2020 kl. 20:18

Virologisk overvåking Etter en viss stagnasjon som er ganske typisk for ukene etter nyttår, har influensavirus nå økt igjen de to siste ukene. Det har så langt denne sesongen vært mest influensa A-virus (68 %), med subtype H3N2 mer tallrik enn subtype H1N1. Men siste uke var de to subtypene omtrent like utbredt, og influensa B tar innpå influensa A. Blant influensa B-virus har de fleste FHI har undersøkt så langt denne sesongen (87 %) vært genotype Victoria. For uke 5 er det hittil innrapportert 1176 funn av influensavirus blant 6979 prøver (Figur 3). Andelen positive er på 16,9% etter å ha ligget stabilt rundt 12-14 % i årets første uker. Dette er normalt for årstiden, men stagnasjonen holdt seg en eller to uker lenger enn vanlig.

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
Onsdag: Dr. Joachim Benske ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), fredag kl 08.00 - 12.30 h (sykebesøk fortrinnsvis på fredag ettermiddag). Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50
Faks: 69 35 20 51
Bilde som representerer legekontoret