Dr. Benske er sjømannslege + petroleumslege

timene for undersøkelse av sjømen  +  petroleum - /offshore arbeidere avtales med resepsjonen.