Hva er e- konsultasjon ?

E-konsultasjon kan erstatte fysisk oppmøte og konsultasjon inne hos legen. Visse typer kliniske problemstillinger egner seg åpenbart ikke for e-konsultasjon og bør fortrinnsvis skje ved vanlig konsultasjon. Erfaringene tilsier at legen klart må gi uttrykk for det faglige grunnlaget dersom pasienten mener at e-konsultasjon er det beste alternativet.

Her er noen eksempler på situasjoner der erfaringsgrunnlaget tilsier at det er trygt å benytte e-konsultasjon:

  • Oppfølgende spørsmål om legemiddelbruk - for eksempel etterlevelse, bivirkninger og manglende eller svak effekt.
  • Oppfølging av lettere psykiske lidelser, f. eks. ytre hendelser som forverrer angst.
  •  Grunnlaget og skriftlig dokumentasjon (journalført) fra e-konsultasjonen kan brukes ved henvisning til spesialisthelsetjenesten.
  • Forespørsel fra pasient om attester og erklæringer som ikke krever ny undersøkelse.
  •  Som alternativ støtte og oppfølging av pasienter med kroniske helsevansker, for eksempel ved periodiske forverringer hos pasienter i et fast behandlingsopplegg.

Hvordan fungerer det?

Etter henvendelsen vil pas får SMS fra legekontoret med følgende melding:

>> Du har mottatt en ny PasientPost. Logg inn med BankID på https://pasientpost.no/login ... for å lese meldingen.

Mvh Borge Legesenter<<

Etter innlogging kan legens svar / brev leses på datamaskinen.

ser også https://ehelse.no/

Ved  e- konsultasjon påfaller samme kostnader som ved vanlig konsultasjon - pasienten får tilsendt faktura - frikortordningen gjelder som vanlig.