Senteret sitt bannerbilde

undersøkelser


Lungefunksjon (Spirometri)

Hjerte - undersøkelse, EKG , blodtrykksmåling med gjennomsnittsberegning og 24 - timer blodtrykksmåling;

Diabetes diagnostikk ( fastende blodsukker, langtidsblodsukker - HbA1c // glykemisk kontroll samt tilhørende klinisk undersøkelse som testing av sensibilitet, sirkulasjon mm.)

Gynekologisk undersøkelse

Labor ( urin - us, blodsukker, langtidsblodsukker, INR, CRP senkning, Hemofec - test ( blod i avføring) )

vår klinisk undersøkelse kan suppleres med ultralyd (Abdomen, thyreoidea, ved mistanke om dyp venetrombose, mistanke om forandringer ved abdominelle blodkar - f.eks. abdominal utvidelse av hovedpulsåren - aortenaneurysme)

Vaksinasjon ( diverse vaksinasjoner etter avtale med legen )

-> pris for vaksinasjon: 100,00 kr ( selve vaksine kommer i tillegg)