Bestill time med SMS

Send til 2097:

BREMNES fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

BREMNES 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Arbeidsrutiner

Timebestilling 

Ved timebestilling vil me føretrekkje at de nyttar "helsenorge.no". Denne tenesta er gratis.  Alternativt kan time bestillast på telefon: 53423311.

Det er viktig at ein bestiller time i god tid, då det kan vere ventetid på vanlege timar som fornying av førarkort, attestar, blodtrykkskontrol etc.  

 

Arbeidsrutinar

I tillegg til arbeidet ved Bremnes Legesenter har legane i oppgåver for Bømlo kommune som tilsynsfunksjonar og førebyggjande helsearbeid.

 

Alle legane ved legesenteret har dagleg sett av tid til øyeblikkeleg hjelp til sine pasientar. I tillegg tek turnuslege i mot pasientar dersom fastlegen ikkje har moglegheit.

Turnuslegen arbeidar og vert vegleia av dei fast tilsette legane.

Laboratorierutinar

Pasientar som møter kun til blodprøvetaking bør fortrinnsvis komme mellom kl. 08:00 - 11.30.