Drop in time for vaksinering alle dager fra kl 13:00-15:00.

Vaksinen koster kr 310,- og dekkes ikke av frikort.

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/