Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Helseattester

Offshoreattest: vi har petroleumsleger som kan utferdige helseattester for ansatte offshore.

Sjømannsattest: vi har lege som kan utferdige attest for arbeidstakere som arbeider på båt

Flyattester/medicals: vi har lege som kan utferdige alle typer attester innen flymedisin

Røykdykkerattest: Vi har lege som kan utferdige attest for røykdykkere i brann - og redning, både på land og offshore

Arbeid i varme omgivelser: vi har lege som kan utferdige attest for arbeid i varme omgivelser