Senteret sitt bannerbilde
NYTTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUSET OG VAKSINASJON FINNER DU HER, OG PÅ KORONASJEKK.NO

Bystranda Legesenter

Kontakt oss med SMS

1. Start tekstmeldingen med "Bystranda"
2. Skriv så fødselsdato, ditt navn og eventuell annen informasjon
3. Send til telefonnummer 2097

 NB: VED BEHOV FOR AKUTT TIME, VENNLIGST RING OSS.

Bestill med timebok

Vi vil gjerne reklamere for fanen Bestill med timebok. Ved bruk av denne slipper du kø i telefon og du kan selv velge dag og tidpunkt som passer for deg. Du kan også her sjekke når du valgte time.

1. Klikk på fanen Bestill med timebok
2. Velg Bestill ny time
3. Velg FASTLEGE og sett opp ønsket time.

 

Du vil bli faktuert for bestilte timer du ikke møter på.

Avbestilling må skje senest en dag i forveien.

 

Minner om parkering i kjelleren i Aquarama bygget. Inngang D innerst i garasjen, har heis direkte opp til Legekontoret i 4 etasje.

 Aktuelt

Personalmøte tirsdag 18.12.21. Klokken 11:30

5. november 2021

Vi stenger legekontoret kl 11:30 pga. personalmøte. 

Ved behov for øyeblikkehjelp, kan vi kontaktes på tlf. 38 70 86 55. Ved akutte livstruende tilstander, ring 113.

Influensavaksine mot en egenandel på 50 kroner for de i risikogruppen

26. oktober 2021

personer i risikogruppen kan få sesonginfluensavaksine hos fastlegen, mot en egenandel på 50 kroner. For Dere som har frikort er det gratis.

Du kan møte på "dropin" for å få satt vaksinen, henvend deg i resepsjonen ved ankomst.

De som ikke tilhører risikogruppen, kan få resept og hente denne på apoteket. Det vil da koste et tillegg på 150 for å sette den hos oss i tillegg til det vaksinen koster.

Du kan også få satt vaksinen på et apotek.

Grupper som anbefales influensavaksine

26. oktober 2021

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Etterregistrering Covid vaksiner sysvak

21. juni 2021

Etterregistrering av vaksiner gjøres ved vaksinasjonskontoret i Gyldengården.

Janssen-vaksinen

14. juni 2021

denne vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet og Bystranda Legesenter har ikke kapasitet til å ta imot forespørsler om, - eller å tilby vaksinasjon med denne vaksinen.

Reserveliste for koronavaksinasjon i kommunen

5. mai 2021

Har du fylt 60 år eller skal fylle 60 år i 2021 kan du sette deg på denne reservelisten. Dette må gjøres på nett. Du finner informasjon på kommunens hjemmeside.

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/vaksinering-mot-korona/reserveliste/

Bestilling av resepter.

26. mars 2021

Når du bestiller resepter via sms, vil du ikke få en bekreftelse når den er klar. Du kan selv sjekke helsenorge.no under Legemidler/mine resepter. Der er det oversikt over alle dine legemidler.

Her finner du informasjon angående Legevakt

18. mars 2021

Link til Legevakt

Betalingsautomat

4. mars 2021

Om du ikke betaler på vår betalingsautomt, vil du innen et par dager motta en sms hvor du kan velge betalingsmetode. Følg instruksjonen i sms`n du mottar.

Koronavaksine

5. januar 2021

Norge har fått tilgang til koronavaksine og venter på godkjenning av flere ulike vaksinetyper, den første i bruk vil kreve 2 vaksinasjoner gitt med 3 ukers mellomrom.

Vi får tidligst mulighet for å sette de første vaksinene i uke 3, og kan kun tilby dem til anbefalte grupper i prioritert rekkefølge bestemt av myndighetene.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon enten på tlf eller via sms.
Det er ikke nødvendig å kontakte legesenteret eller kommunen for å sette seg på venteliste.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

1 Beboere i sykehjem og helsepersonell.
2 Eldre over 85 år
3 Eldre mellom 75 og 84 år
4 Eldre mellom 65 og 74 år
5 Personer 18–64 år med én eller flere av følgende sykdommer/tilstander:
* Organtransplantasjon
* Immunsvikt
* Hematologisk kreftsykdom siste fem år
* Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot
kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot
lungene eller cellegift)
* Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
* Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
* Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
* Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
* Diabetes
* Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
* Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
* Demens
* Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
* Hjerneslag.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.
Informasjon om gjennomføring av vaksinasjon på legesenteret vil bli løpende oppdatert på hjemmesiden.

Les flere nyheter