Senteret sitt bannerbilde
NYTTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUSET OG VAKSINASJON FINNER DU HER, OG PÅ KORONASJEKK.NO

Personalmøte tirsdag 18.12.21. Klokken 11:30

5. november 2021

Vi stenger legekontoret kl 11:30 pga. personalmøte. 

Ved behov for øyeblikkehjelp, kan vi kontaktes på tlf. 38 70 86 55. Ved akutte livstruende tilstander, ring 113.

Influensavaksine mot en egenandel på 50 kroner for de i risikogruppen

26. oktober 2021

personer i risikogruppen kan få sesonginfluensavaksine hos fastlegen, mot en egenandel på 50 kroner. For Dere som har frikort er det gratis.

Du kan møte på "dropin" for å få satt vaksinen, henvend deg i resepsjonen ved ankomst.

De som ikke tilhører risikogruppen, kan få resept og hente denne på apoteket. Det vil da koste et tillegg på 150 for å sette den hos oss i tillegg til det vaksinen koster.

Du kan også få satt vaksinen på et apotek.

Grupper som anbefales influensavaksine

26. oktober 2021

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Etterregistrering Covid vaksiner sysvak

21. juni 2021

Etterregistrering av vaksiner gjøres ved vaksinasjonskontoret i Gyldengården.

Janssen-vaksinen

14. juni 2021

denne vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet og Bystranda Legesenter har ikke kapasitet til å ta imot forespørsler om, - eller å tilby vaksinasjon med denne vaksinen.

Reserveliste for koronavaksinasjon i kommunen

5. mai 2021

Har du fylt 60 år eller skal fylle 60 år i 2021 kan du sette deg på denne reservelisten. Dette må gjøres på nett. Du finner informasjon på kommunens hjemmeside.

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/vaksinering-mot-korona/reserveliste/

Bestilling av resepter.

26. mars 2021

Når du bestiller resepter via sms, vil du ikke få en bekreftelse når den er klar. Du kan selv sjekke helsenorge.no under Legemidler/mine resepter. Der er det oversikt over alle dine legemidler.

Her finner du informasjon angående Legevakt

18. mars 2021

Link til Legevakt

Betalingsautomat

4. mars 2021

Om du ikke betaler på vår betalingsautomt, vil du innen et par dager motta en sms hvor du kan velge betalingsmetode. Følg instruksjonen i sms`n du mottar.

Koronavaksine

5. januar 2021

Norge har fått tilgang til koronavaksine og venter på godkjenning av flere ulike vaksinetyper, den første i bruk vil kreve 2 vaksinasjoner gitt med 3 ukers mellomrom.

Vi får tidligst mulighet for å sette de første vaksinene i uke 3, og kan kun tilby dem til anbefalte grupper i prioritert rekkefølge bestemt av myndighetene.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon enten på tlf eller via sms.
Det er ikke nødvendig å kontakte legesenteret eller kommunen for å sette seg på venteliste.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

1 Beboere i sykehjem og helsepersonell.
2 Eldre over 85 år
3 Eldre mellom 75 og 84 år
4 Eldre mellom 65 og 74 år
5 Personer 18–64 år med én eller flere av følgende sykdommer/tilstander:
* Organtransplantasjon
* Immunsvikt
* Hematologisk kreftsykdom siste fem år
* Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot
kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot
lungene eller cellegift)
* Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
* Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
* Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
* Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
* Diabetes
* Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
* Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
* Demens
* Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
* Hjerneslag.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.
Informasjon om gjennomføring av vaksinasjon på legesenteret vil bli løpende oppdatert på hjemmesiden.

HUSK AT DU IKKE KAN MØTE HER PÅ LEGESENTERET OM DU HAR SYMPTOMER PÅ CORONA

12. november 2020

Symptomer som hoste, sår hals, feber og hodeverk kan være symptom på Corona. Har du noen av disse skal du ikke møte på kontoret. Ta kontakt med oss på telefon om du har behov for å tilses av Lege.

Her kan du finne oppdatert informasjon fra Kristiansand Kommune angående Corona

12. november 2020

https://www.kristiansand.kommune.no/korona/

Influensavaksine 2020

18. september 2020

Influensavaksinen kommer 14.10.20.  I år er det ikke mulighet for dropin. Har du legetime kan du sette denne hos legen din på timen. Eller så må du bestille egen time til vaksinen. Det kan du gjøre her på denne siden selv. Bestilles under fanen vaksinering hos sekretær, eller så kan du kontakte oss på tlf om ikke du har mulighet for innlogging. Vi har fokus på vaksinering mellom kl 1300 - 1500 hver dag.

I år må vi ta hensyn til smittevern grunnet Corana, det kan derfor ikke sitte for mange på venterommet av gangen. Etter vaksinering må du sitte i 20 min.

Årets Influensavaksine forbeholdt pasienter i risikogruppen

4. september 2020

Influensa-vaksinen er i år forbeholdt personer i risikogruppen, dvs alle over 65 år eller personer med underliggende sykdommer. Les mer om risikogrupper på helsenorge.no

Alle andre kan få satt vaksinen etter 1. desember 2020. 

Pris på vaksinen i år er kr 50,- for alle i risikogruppen, gratis hvis du har frikort.  For alle som ikke er i risikogruppen vil prisen i år være kr. 308,-

 

Pasienter som har påvist/mistenkt Covid-19

2. april 2020

Pasienter som er syke og mistenkt for/har påvist Covid-19 må ta kontakt på øhj. tlf vår 38 70 8655 ved forverring  av tilstanden, spesielt obs ift pusteproblem/symptomer fra brystet.

Informasjon om Corona på flere språk. Følg linken

2. april 2020

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-to-people-who-are-infected-or-have-been-exposed-to-infection/informasjon-different-languages/

Prioritering av pasienter

16. mars 2020

Allmennmedisinsk praksis er til vanlig åpen og uselektert med lav terskel for kontakt. I en så spesiell situasjon som landet er i nå, med sirkulerende smitte i samfunnet, utgjør det i seg selv en smitterisiko å oppsøke et sted hvor det er mange andre personer, slik som et legekontor. Tidsmessig vil man også prioritere kritiske oppgaver. Derfor vil en del vanlige fastlegeoppgaver nå bli nedprioritert inntil videre:
 
 • Attestarbeid for forsikringsselskap.
 • Legeerklæringer for en del ytelser fra NAV. Vi vil anmode om midlertidig utsatt frist for søknad om AAP og varige ytelser.
 • Erklæring for TT-kort, handikap-oblat og lignende.
 • Screeningundersøkelser, helsekontroller og kartlegging av risiko.
 • Årskontroller og rutinemessige kontroller av velbehandlet blodtrykk, diabetes og liknende kan utsettes eller opprettholdes med lengre intervaller enn normalt.
 • Spirometri, tonometri, audiometri.
 • Småkirurgi som ikke er strengt nødvendig.
 • "Vi oppfordrer også pasienter som kan vente med å bestille time av andre grunner som ikke haster, om å utsette dette. Vi har stor pågang nå, og lang ventetid på telefonen. " 
 • Hvis du ikke har plager som krever fysisk undersøkelse kan du med fordel bestille videokonsultasjon. Det koster det samme som en vanlig konsultasjon + fakturagebyr.
 
Nødvendig behandling av akutte tilstander og forverring av alvorlig kronisk sykdom skal fortsatt være en prioritert fastlegeoppgave.
 
 
 

INFORMASJON OM CORONA OG KONTAKT MED LEGESENTERET

12. mars 2020

På grunn av situasjonen angående corona pandemien ber vi pasienter med luftveis symptomer om å kontakte oss på telefon eller sms i første omgang. Ikke møte opp på Legekontoret først.

Vi oppfordrer også pasienter som kan vente med å bestille time av andre grunner, om å utsette dette. Vi har stor pågang nå, og lang ventetid på telefonen.

Minner om å lese oppdatert informasjon inne på folkehelseinstituttet sine nettsider. Her er det også opprettet  telefon vedrørende spørsmål om Corona.

Fraværsgrensen endres

5. mars 2020

Skoleelever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet ut året som følge av coronaviruset. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Håndteringen av coronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest.

Den midlertidige forskriftsendringen går ut på at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre.

Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole. Endringene varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes.

informasjon fra Kristiansand Kommune vedrørende Corona

2. mars 2020

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2020/apner-korona-telefon-i-helgen/

LOGG INN PÅ HELSENORGE - DINE RESEPTER-

28. oktober 2019

Inne på helsenorge sine sider kan du få oversikt over dine resepter og mye mer. Anbefaler at du logger inn og får en oversikt over hva slags muligheter du har til å ordne privat, helserelatert informasjon. Trykk på linken under

https://helsenorge.no/

Det er også her du enkelt kan bytte Fastlege digitalt.

Vedrørende betalingsautomat

24. juni 2019

Fra og med 24.06.19 tar vi ikke lenger kontanter i automat. Du må betale med kort (ikke kredittkort), eller velge faktura, som vises når du går inn med din fødseldato.

Bestilling av timer på nett

24. juni 2019

Når det gjelder bestilling av timer på nett vil du ikke få bekreftelse på sms!

Allergisk nese- og øyekatarr - bare unntaksvis behandling med kortisoninjeksjon

15. april 2019

 

 Mange pasienter bestiller fornyelse av resept på Kenacort-T 40 mg til injeksjon i muskulatur for å motvirke plager pga. allergi mot gresspollen.

Vi følger retningslinjer som er utarbeidet for behandling av denne tilstanden (Allergi Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 Revision). Ifølge disse retningslinjene skal man velge Kenacort-T og tilsvarende kortisonlegemidler for injeksjon bare dersom andre legemidler er forsøkt og har vist seg å gi utilfredsstillende symtomkontroll.

De aller fleste som har allergisk nesetetthet/allergisk rhinokonjunktivitt, blir godt hjulpet av å ta legemidler i form av kortisonholdig nesespray. Denne behandlingsformen har disse virkningene:

- demper betennelsestilstanden i neseslimhinnen, virker i løpet av 30 minutter

- mange pasienter har god effekt på plagene og de fleste pasientene har full effekt etter noen dager

- etter 2 til 4 ukers behandling har man full effekt

- kortisonholdig nesespray synes også å føre til lindring av øyesymptomer

Kortisonholdig nesesepray regnes også å gi mindre bivirkninger enn dersom man tar kortison til injeksjon i muskulatur.

Til de fleste pasienter som bestiller fornyelse av Kenacort vil du få en timeavtale hos Lege for vurdering. 

Bestilling av resepter på sms

8. februar 2019

Bestiller du resepter på sms vi disse noramalt være klar til henting på apotek innen et par dager. Er ikke din Fastlege tilstede kan det i noen tilfeller ta litt lengre tid.

Er det faste medisiner du bestiller, kan en annen lege normalt ordne resepten samme dag.

Bestill reseptene dine i god tid før du går tom!

Vedrørende blodprøvetaking

31. januar 2019

Det er kommet nye regler i forbindelse med blodprøvetaking som er utarbeidet av Medisinsk samhandlingsråd på Agder.

Skal du ta blodprøver som ikke er rekvirert av Lege her ved Bystranda Legesenter, Skal du i utgangspunktet henvende deg til rekvirerende Lege og få tatt disse der.

NY POSTADRESSE

21. januar 2019

Fra og med 01.02.2019 har vi ny postadresse.

Den nye adressen er:

Bystranda Legesenter

Tangen 8

4608 Kristiansand

 

 

ENKLERE PARKERING

13. september 2018

Aquarama har oppgradert p-hus løsningen hvilket gjør det enklere for brukere å benytte anlegget.

Dersom du registrerer seg på : https://www.aquarama.no/parkering/

Vil du sømløst komme seg ut og inn av p-huset uten å trekke billetter eller betale med kort, alt skjer ved skanning av bilskilt automatisk. 

Heisen innerst ved oppgang D går direkte opp til Legesenteret i 4 etasje.

Helsenorge

24. mai 2018

https://helsenorge.no/

Ved å logge inn på siden over kan du blandt annet få en oversikt over dine gyldige resepter som ligger aktive hos apoteket, oversikt over frikort status og din kjernejournal. 

Her kan du også enkelt bytte fastlege.

 

Bestilling av timer og faste medisiner på sms

19. april 2018

Minner om at dere enkelt kan bestille time hos fastlege, samt fornye resepter på sms. Husk å fornye i god tid før du går tom. 

 

Gå inn på fanen slik bestiller du, her står det forklart hvordan du går frem.

Faktura

23. mars 2018

Om du ikke betaler samme dag du har vært hos oss, vil du automatisk få en faktura i posten med fakturagebyr. Det er Melin Medical som administrerer dette for oss.

Melin Medical Kan kontaktes på telefon 21 62 73 00

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

18. januar 2018

Vi har en samling vitenskaplige publikasjoner av ansatte og andre som er/har vært tilknyttet Bystranda Legesenter. Disse finnes under fanen MER - DOKUMENTER

TIMEBØKER

11. januar 2018

Holgeir Skjeie:          Mandag -  torsdag

Hans Kyllingstad:      Onsdag, torsdag og fredag    

Gunn H Durhuus:      Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Ulrikke Røed Fauske: Mandag til torsdag

Hege K Høiberg:        Mandag  -  torsdag

Turnuslege:              Man, Tirs og Onsdag. Annenhver torsdag og fredag.

Tom Rynning:          Tirsdag og Fredag

Anders Kind:            Mandag - fredag

Magnus Wanderås jobber som vikarlege, så det varier litt hvilkne dager han er på kontoret.

 

BYTTE FASTLEGE

20. november 2017

Du kan bytte fastlege på 2 ulike måter:
- ringe fastlegekontoret 810 59 500 
- www.helsenorge.no -> logg inn med BankID eller Buypass 

Viktig info om bestilling av timer på nett.

3. oktober 2016

Timer som bestilles på nett, kan kun være enkelttimer, og vanlig ordinær konsultasjon. Ikke timer der det er behov for gynekologisk undersøkelse, tolk eller kirurgi. Ved første gangs konsultasjon er det også viktig at du ringer ved bestilling av time.

Åpningstid Mandager.

12. september 2016

Hver mandag åpner vi 0820 pga møte.

Legeerklæring ved skolefravær

29. august 2016

Trenger du legeerklæring i forbindelse med fravær fra skole, er det viktig at du ringer tidlig samme dag for time.

Timer på Laboratoriet

26. mars 2015

Vi har innført timebok på laboratoriet. Skal du ta blodprøver som allerede er avtalt med din lege, ta øreskyll, utføre sårskift, sette injeksjoner, mm, slipper du ventetid om du bestiller time på forhånd.

Hvor kan du parkere?

26. februar 2015

Det er mange parkeringsmuligheter i området rundt vårt Legesenter.

Anbefaler å bruke parkeringshuset under Aquarama bygget. Innkjøring fra Østre Strand gt. Du trekker en parkeringslapp når du kjører inn. Her betaler du på automat før du kjører ut, og slipper dermed å tenke på at parkeringstiden skal  gå ut ved forsinkelser mm. Heisen direkte opp til Legesenteret ligger innerst i parkeringshuset(inng. D).

Bestilling av faste medisiner

19. februar 2015

Når du skal fornye faste medisiner må dette gjøres dagen i forveien, husk å bestille resepter i god tid før din Fastlege har ferie.

PETROLEUMSLEGE/SJØMANNSLEGE

5. februar 2014

Bystranda legesenter har sjømannslege/petroleumslege. Time til helseattest kan bestilles ved henvendelse til vår resepsjon.

BEDRIFTSHELSETJENSTE

11. november 2013

Bystranda Legesenter har avtale med sagaBHT. Vi tilbyr arbeidsmedisinske helsekontroller for arbeidstagere/foretak som har avtale med sagaBHT.

 

Arbeidstagere bes vennligst avtale nærmere med arbeidsgiver/-leder som kan ta kontakt med legekontoret på tlf. 38 70 86 50

 

AD SYKEMELDINGER

11. november 2013

Ved nye sykemeldinger og forlengelser av sykemeldinger, gjør vi oppmerksom på at du ikke kan ordne dette pr. telefon, kun i forbindelse med konsultasjon hos en av legene.

Dette er en praksis som er i tråd med offentlige retningslinjer for å sikre deg som pasient best mulig behandling og oppfølging.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre  for deg og ber deg være ute i god tid med å bestille time, spesielt ved forlengelse av sykemeldinger.

VENTETID OG FORSINKELSER

11. november 2013

Leger og ansatte ved Bystranda Legesenter opplever forsinkelser som en kilde til stress. Vi beklager at det rammer pasientene på en tilfeldig og urettferdig måte. Noen ganger må vi la akutte og alvorlige tilfeller gå foran, men forsinkelser skyldes ofte urealistiske forventninger til hva legen kan rekke i en konsultasjon.

Vi setter av 15-20 minutter og ber om at man begrenser seg til én problemstilling, maksimalt to hvis begge er enkle. Takk! 

MEDISINLISTE KAN REDDE LIV!

11. november 2013

Mange alvorlige feil i helsevesenet oppstår på grunn av misforståelser om bruk av legemidler. En oppdatert medisinliste vil kunne forebygge slike feil og er en stor fordel når du møter andre leger eller behandlere. Be derfor legen din om å skrive ut en medisinliste i neste konsultasjon og oppbevar listen i lommeboken din. Se på listen som et verdipapir og en livsforsikring! Fortell alle du kjenner at de bør sørge for å få skrevet ut en medisinliste neste gang de er hos legen sin!

X