Senteret sitt bannerbilde
NYTTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUSET OG VAKSINASJON FINNER DU HER, OG PÅ KORONASJEKK.NO

Lenker

Helsenorge.no er et offentlig nettsted for innbyggere i Norge. Innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettsiden.

  • informasjonssider, der du finner kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke tema
  • selvbetjeningsløsninger, der du har tilgang til ulike helserelaterte nett-tjenester (f.eks fastlegebytte)

Du kan ringe Veiledningstelefon 23 32 70 00 for å få hjelp med informasjon om selvbetjeningsløsninger eller å finne frem på helsenorge.no.

Hverdager: 08:00 - 15:30 

NAV

Pandemi.no

Kontinuerlig oppdatering pandemi. Informasjon og anbefalinger for ulike vaksiner.

Pasienthåndboka

Oversiktlig nettside med informasjon om sykdommer, symptomer, råd og andre helseopplysninger.

Pasientreiser

Reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Puls

Kropp og helse