Skal du har influensavaksine, så kontakt oss.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko