Senteret sitt bannerbilde

Enebakk Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Viktig å merke seg at man ikke kan bestille haste time eller resepter som haster her. Den skal kun benyttes til time frem i tid samt resepter o.l. som kan hentes påfølgende virkedag.
Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

ENEBAKK LEGESENTER  

Tlf:  64 92 35 00

For øyeblikkelig hjelp i kontortiden er nummeret:

 116117


 

 

Egenandelstak for 2019 er kr. 2369,-

Gjør oppmerksom på at egenandelfritak KUN gjelder egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept/-sykemelding og rekvisisjoner. Annet inngår ikke i fritaksgrunnlaget som: henvisninger, materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal, attester o.l 

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Deling av legesenter

11. januar 2019

Fastlegene Ragna Engstad, Lars-Erik Fikke og Hege Breivik flytter til nytt legekontor på Vågsenteret i Ytre Enebakk 1.juni 2019. Frem til 1. juni jobber de på Enebakk legesenter. Alle pasienter beholder sin fastlege, også etter 1. juni. Pasienter som har dr. Engstad, Fikke og Breivk følger automatisk fastlegen sin til det nye legesenteret, som skal hete Legene i Ytre.

Enebakk legesenter vil bestå som før, og drives videre av fastlegene Heidi Lilleås, Pål Offergaard, Thao Dang, Ane Tjernæs og Kamran Butt.

Nærmere informasjon om Legene i Ytre kommer i god tid før 1.juni.

Hilsen fastlegene

Legevaktsordningen 2019

9. desember 2018

 

Daglegevakten ved Enebakk legesenter opphører fra 2.januar 2019 og overtas av interkommunale daglegevaktordninger i Ski og Lillestrøm.

 

Enebakk kommune har bestemt at fra nyttår skal daglegevakttilbudet bli ivaretatt av interkommunal legevakt.

 

For innbyggerne på Flateby innebærer det at legevakt både dag og kveld er på Nedre Romerike legevakt i Helsehuset i Lillestrøm.

 

For resten av kommunens innbyggere vil det være legevakt både dag og kveld på Follo lokalmedisinske senter (LMS), tidligere Ski sykehus, i hovedetasjen.

 

Enebakk legesenter vil fortsatt ha time på dagen for pasienter som har fastlege ved legesenteret. Alle fastlegene vil sette av noen timer for egne pasienter som trenger time samme dag. Hvis egen fastlege ikke er til stede, vil det være mulig å få time samme dag hos en av de andre legene. For å få time samme dag, må man sende SMS eller ringe samme dag. Når alle timer på dagen er besatt, må daglegevakten i Lillestrøm og Ski benyttes.

 

Det er fortsatt mulig med drop-in for øreskylling, stingfjerning og INR. Når det gjelder INR, ber vi om at pasienter forsøker å komme de dagene deres fastlege er tilstede, hvis ikke det er mulig, vil en annen lege gjøre dosering..

 

For mer akutte ting som ikke kan vente, må man kontakte daglegevakten i Ski eller Lillestrøm. Det vil ikke lenger være mulig å bare komme innom legesenteret med akutte problemstillinger, da må den interkommunale daglegevakten kontaktes. Det vil heller ikke være legevakt fra kl.16 til 18 på Enebakk legesenter.

 

Drosjerekvisisjon

15. februar 2018

Drosjerekvisisjon
Hvis du ønsker drosjerekvisisjon må det være en medisinsk grunn/sykdom som gjør at du ikke kan bruke offentlig kommunikasjon. Om det ikke går buss eller tog som passer med det du skal, så anses dette ikke som en medisinsk grunn. I slike tilfeller er det Pasientreiser (tlf. 05515) som kan skrive ut rekvisisjonen. Ring eller oppsøk lege/Pasientreiser i god tid før du skal til undersøkelse.

Legen skriver i så fall ut rekvisisjonen bare til undersøkelsesstedet.

Henvisning til fysioterapeut

15. februar 2018

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut.

Fysioterapeut skal selv vurdere ditt behov for behandling. Du må forsatt gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo.

Legeerklæring ved fravær skole

15. februar 2018

Vi informerer om at det kun skrives legeerklæring for fravær når eleven står i fare for å miste karakter i ett fag. Eleven skal da bestille time.

Urinveisinfeksjon.

5. februar 2014

Ved mistanke om urinveisinfeksjon, ønsker vi at du ringer oss for å bestille time. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta denne problemstillingen mellom ordinære/øhjelpstimer.

Urinprøver tas kun i mot på glass som er kjøpt på apoteket, eller her på kontoret. Det skal være en grunn for hvorfor man leverer urinprøve.